Wednesday, 29 November 2023

เปิดยอดบริจ าค น้องวิว นร.เรียนดี-ย ากจน หนูและน้องสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนค่ะ

ต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากัน จากกรณีน.ส.รุ่งทิวา เดินกลาง หรือน้องวิว อายุ 16 ปี เด็กนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนศรีสุขวิทยา ในพื้นที่บ้านหวายโนนโพธิ์ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ลูกศิษย์ของนางณัฐนันท์ ชูชีวา ครูโรงเรียนศรีสุขวิทยา อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

หลังน้องวิวไม่ได้เข้าเรียนหนังสือออนไลน์มาแล้วหลายวัน ทั้งที่เป็นเด็กตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.93 เนื่องจากบ้านของน้องวิวมีฐานะย ากจน ทั้งบ้านมีโทรศัพท์มือถือเพียงแค่ 1 เครื่อง แต่น้องวิวมีพี่น้องรวมทั้งหมด 2 คน

นอกจากนี้ที่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ตัวบ้านมุงด้วยหลังคาสังกะสีเก่าๆ ห้องน้ำไม่มีประตูปิด แถมมีรูรั่ วของสังกะสี ห้องนอนมีสภาพผุพัง โดยครอบครัวของน้องวิวต้องกินข้าวกับน้ำพริกผักเกือบทุ กวัน ต้องใช้ไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์แผงเล็กๆ ชาร์จโทรศัพท์มือถือเรียนเท่านั้น จึงขอความช่วยเหลือไปถึงผู้ใจบุญที่เมตตาประสงค์จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวน้องวิว ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 23 ส.ค.64 คนไทยทั่วประเทศได้บริจ าคเงินช่วยครอบครัวน้องวิว ยอดเงินบริจ าค 3,727,385 บาท และมีผู้ใจบุญเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ให้น้องกับบริจ าคโทรศัพท์มือถือให้ด้วย ช่วงบ่ายวันนี้ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นคราชสีมา

ได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวน้องวิว ท่ามกลางธารน้ำใจจากหน่วยงานต่างๆ ที่ทยอยมาให้ความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้องวิวต่างตื้นตันใจและออกมายกมือไหว้ขอบคุณน้ำใจจากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศที่บริจ าคเงินช่วยเหลือตนและครอบครัว

โดยขอปิดบัญชีรับบริจ าค และสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดี จะเรียนต่อเป็นพยาบาลทหารให้ได้ โดยจะใช้เงินที่คนไทยบริจ าคให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จงฝากชีวิตไว้กับ “สติและปัญญา” อย่ าฝากไว้กับ “โชคชะตา ที่มองไม่เห็น”

ขอบคุณที่มา : usharenews

Facebook Comments Box