ครอบครัวณรงค์เดช บริจาคข้าวส าร 10,000 กิโลกรัม มอบให้ชาวบ้านที่เ ดื อ ดร้ อ น

อนุโมทนาบุญ ครอบครัวณรงค์เดช / สถานการณ์วิก ฤ ตเชื้ อระบ า ดอย่างหนั ก และยังคงมีจำนวนผู้ติ ดเชื้ อเพิ่มมากขึ้นทุ กวัน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดื อดร้ อน บ้างต้องหยุดงาน ข าด ร ายได้ หลายครอบครัวได้รับความเดื อดร้ อน

ล่าสุด ครอบครัวณรงค์เดชน์ นำโดย ดร.เกษม ณรงค์เดช ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น จำกัด กฤษณ์ ณรงค์เดช ลูกชายคนโต และ กรณ์ ณรงค์เดช ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการเดื อดร้ อนอย่างต่อเนื่อง

โดย กรณ์ ได้โพสต์รูปลงไอจี kornnarongdej “ครอบครัวเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้เดื อดร้ อนด้วยข้าวสาร 10,000 กิโลกรัม และชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับ 🙏🏼” มี ศรีริต้า ภรรยาคนสวย ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วย sriritajensen “อนุโมทนาสาธุนะคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻”

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : khaosod

Facebook Comments Box