สุดยอด!ลุงเมืองโอ่งได้เงิ น ‘เราชนะ’ 7 พันต่อยอดปลูกแตงถั่วข า ยได้เงิ นกว่า 7 หมื่น

พบชาวบ้านตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ใช้เงิ นโครงการเราชนะ 7,000 บ าทของรั ฐบ าลมาลงทุนปลูกแตงกวาและถั่วฝักยาว เดือนเศษสร้างร ายได้กว่า 70,000 บ าท วอนนายกรัฐมนตรีต่ออายุโครงการฯ ช่วยเหลือชาวบ้านเลี้ยงตัวช่วงนี้

วันนี้… “ทีมเฉพาะกิจแนวหน้าออนไลน์” พาไปดูที่ดินแปลงหนึ่งของชาวบ้านในพื้นที่ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่ใช้เงิ นจากโครงการ “เราชนะ” จำนวน 7,000 บ าทของรั ฐบ าลมาลงทุนปลูกผักเลี้ยงครอบครัว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19  ซึ่งได้นำเงิ นมาลงทุนทำแปลงผัก ซื้อปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์การปลูกผักต่าง ๆ จนสามารถมีเงิ นที่ได้จากการข า ยแตงกวาชุดแรกประมาณ 70,000 บ าท พอได้ช่วงหวะเวลาก็นำเมล็ดถั่วฝักยาวมาปลูกแซมระหว่างร่องอีก ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วฝักยาวส่งข า ยตลาดศรีเมือง ทำให้มีร ายได้เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดของโ ร คที่ยังไม่คลี่คลาย

เจ้าของที่ดินที่นำเงิ นจากโครงการ “เราชนะ” มาลงทุนปลูกผักเลี้ยงครอบครัวร ายนี้คือ ลุงณรงค์ ดวงแก้ว อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 102 หมู่ 15 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ลุงณรงค์ บอกว่า ตนมีที่ดินรวม 7 ไร่ ช่วงแรกปลูกแตงกวาก่อนประมาณ 2 งาน ต่อมาเห็นผลผลิตดีจึงขยายปลูกเป็น 1 ไร่ ตอนนั้นไม่มีเงิ นทุน แต่ได้เงิ นจากโครงการเราชนะมา 7,000 บ าท ตัวเองมีวัสดุจำพวกไม้ค้างอยู่แล้ว จึงได้นำเงิ นมาซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ตะคัด เชือกแดง มาทำเป็นราวปลูกแตงกวา ในระยะ 15 – 20 วันก็เก็บผลผลิต

แตงกวาข า ยได้กิโลกรัมละกว่า 10 – 14 บ าท ได้เงิ นที่ข า ยประมาณ 70,000 บ าท ขึ้นอยู่กับช่วงขึ้นลงของราคาตลาดด้วย หลังจากเก็บแตงกวาข า ยหมดแล้ว ถั่วฝักยาวที่ปลูกแซมไว้ในร่องเดียวกันก็ออกฝักสามารถเก็บข า ยรับช่วงต่อไปอีก สามารถเก็บเงิ นมาลงทุ กปลูกในครั้งต่อไปได้ เป็นเงิ นโครงการเราชนะที่ได้ต่อยอดนำมาลงทุนปลูกผัก พอเลี้ยงตัวเองได้ 

ช่วงนี้ถั่วฝักยาวที่กำลังออกฝักสามารถเก็บใส่ถุงเอาข า ยที่ตลาดศรีเมือง วันหนึ่งได้ประมาณกว่า 20 กิโลกรัม ตอนนี้ข า ยอยู่กิโลกรัมละ 40 บ าทได้เงิ นวันละประมาณ 800 บ าท

ถ้าหากนายกรัฐมนตรี (ลุงตู่) ช่วยเหลือต่อ “โครงการเราชนะ” อีกก็จะดีมาก เพราะอยากให้มีการต่อยอดโครงการฯเหมือนเดิม เพื่อจะได้เงิ นมาลงทุนเพิ่มขึ้น ถึงจะไม่มากแต่เราก็ยังได้มีเงิ นไว้ซื้อค่าปุ๋ย ค่ายา เมล็ดพันธุ์ และได้ไถขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก.

เริ่มต้นวันใหม่” ด้วยการคิดแต่สิ่งดีๆ ศรัทธาในสิ่งที่ดีๆ แล้วจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต อะไรที่มันผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป ทำวันนี้และวันต่อๆ ไปให้ดีที่สุดพอ

ขอบคุณที่มา : naewna

Facebook Comments Box