ตาใจบุญ สะสมเงิ นวันละบ าทสองบ าท บริจ าคให้โรงพยาบาล

อนุโมทนาบุญ ตาใจบุญ สะสมเงิ นวันละบ าทสองบ าท บริจ าคให้โรงพยาบาล ต้องการร่วมทำบุญที่เห็นได้จับต้องได้ เผยแนวคิดต้องเริ่มจากการเกิดก่อน(ห้องคลอด) จากนั้นค่อยไปที่ลำดับอื่นๆต่อไป

ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ความมีน้ำใจของคุณตาท่านหนึ่งที่ เก็บสะสมเงิ นเพื่อบริจ าคให้โรงพยาบาล โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Sawan Kanchana ได้โพสต์เล่าเรื่องราวของ คุณลุงบุญลาภ เกตุวารี ชายชราใจบุญที่เก็บเงิ นมาบริจ าค ให้แก่ทางโรงพยาบาล โดยระบุว่า… คุณตาบุญลาภ น้ำใจงามชาว ชุมพร ต้องการทำบุญที่เห็นได้ จับต้องได้ วันนี้เวลาประมาณ 9.00น ที่รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ขอบคุณ อนุโมทนาบุญ คุณลุงบุญลาภ เกตุวารี คุณตาใจบุญ ชาวชุมพร ได้นำเหรียญที่สะสม ไว้วันละสองบ าท เทบนพื้นหน้าห้องคลอด นับให้เจ้าหน้าที่รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ทำบุญมาครั้งหนึ่งแล้ว เป็นที่ตื้นตันใจทั่วประเทศ พร้อม คุณณัชชา สุขพล ประชาสัมพันธ์ รพ.ชุมพรฯ และนางศรัญญา ตาพะขาวหัวหน้าห้องคลอด จำนวนเงิ น 2895 บ าท

โดยท่านมีแนวคิดว่า ต้องการร่วมทำบุญที่เห็นได้ จับต้องได้ชัดๆ โดยจะเริ่มจากการเกิดก่อน จากนั้นจึงค่อยไปที่ลำดับอื่นๆต่อไป เงิ นนี้ได้มาจากการเก็บรวบรวมวันละบ าทสองบ าท แต่ก็ตั้งใจทีจะทำบุญ ขอ. อนุโมทนาบุญกับคุณลุงบุญลาภ. เกตุวารี ชาว

ทั้งนี้ เจตนาบริสุทธิ์ของคุณลุง บุญลาภ ได้บังเกิด ผล โดยที่ ผอ.นิภา ธณภัทร ในนามตัวแทนจุฬารุ่น 2499 ได้สมทบเพิ่มเติมอีก 90000 บ าท รวมกับเงิ นคุณลุง ที่ให้รอบแรก 585 บ าท สามารถซื้อเตียงขั้นสูงใช้ประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้ป่ วย

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ยวันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : Sawan Kanchana

Facebook Comments Box