Tuesday, 5 December 2023

แจ๊ส ชวนชื่น-แจง แจงจิต มอบเงิ น 500 บ าท ให้ชาวบ้าน 540 ครอบครัว

“แจ๊ส ชวนชื่น-แจง แจงจิต” และผู้ใจบุญ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระท บจาก ด้วยการมอบเงิ น 500 บ าท ทั้งหมด 540 ครอบครัว

แม้จะได้รับผลกระท บจากวิก ฤ ต แต่ก็ยังหยิบยื่นน้ำใจช่วยพี่น้องชาวไทยอยู่ตลอด สำหรับครอบครัวของ “แจ๊ส ชวนชื่น” และ “แจง แจงจิต” ที่เล็งเห็นว่าหลายครอบครัวมีภาระและค่าใช้จ่ายรออยู่

โดยทั้งคู่และผู้ใหญ่ใจบุญ จึงขอช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เท่าที่กำลังจะช่วยได้ ด้วยการสมทบทุนจ่ายค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าผ่อนบ้าน ให้ครอบครัวล่ะ 500 บ าท ซึ่งช่วยเหลือทั้งหมด 540 ครอบครัว

ซึ่งสาว แจง แจงจิต ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว เป็นรูปภาพขณะที่ตนเองพร้อมเพื่อนพ้อง ลงพื้นที่มอบเงิ นช่วยเหลือครอบครัวที่เดื อดร้ อนจาก ข้อความระบุว่า

“ช่วงนี้แจง-แจ๊ส เข้าใจทุ กๆครอบครัวที่ได้รับผลกระท บจากสถานการณ์ในตอนนี้นะคะ หลายครอบครัวยังมีค่าใช้จ่ ายที่จำเป็นจริงๆ ทั้งค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ

แจง-แจ๊ส-พี่พัด-คุณอรอุมา จึงอยากช่วยแบ่งเบาตามกำลังที่พอจะช่วยได้ ด้วยการมอบเงิ นให้ชุมชนต่างๆ ครอบครัวละ 500 บ าท อาทิ ชุมชนวัดพุทธบูชา วัดโพธิ์ทอง วัดโพธิ์แก้ว วัดบางกระดี่ วัดทุ่งครุ่ วัดสีสุก ครอบครัวประชาอุทิศข้างม.บางมด บ้านเช่าหน้าโรงเรียนบางมดวิทยา และพ่อค้าแม่ค้าต่างๆค่ะ

โดยพี่พัดได้ทำบุญไปครั้งก่อน 50,000 บ าท แจ กไปก่อนหน้านี้แล้ว 100 ครอบครัว และล่าสุดครอบครัวเราได้นำกล้องออกมาประมูล โดยคุณอรอุมาได้ประมูลมาเป็นจำนวนเงิ น 200,000 บ าท

เพื่อให้นำไปช่วยเหลือครอบครัวต่างๆ ซึ่งทางพี่พัดได้สมท บมาให้อีก 20,000 บ าทค่ะ รวมทั้งหมดของโครงการนี้จบไปที่ 270,000 บ าท ช่วยเหลือไปได้ 540 ครอบครัวค่ะ @madame_phudsang @ornauma23 @greasehouse1 จริงมีรูปเยอะกว่านี้ แต่ลงไม่พอ ถึงทุ กบ้าน ทุ กหลัง อิ่มใจผู้รับ อิ่มใจผู้ให้ สู้ๆนะคะ”

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ขอบคุณที่มา : jangjit

Facebook Comments Box