หมา จ ร 200 ชีวิตบนเกาะสีชัง กำลังอดอยาก ดูแลโดยผู้หญิงเพียงคนเดียวกว่า 10 ปี

จากการสถานการณ์การแพ ร่ระบ าด  ไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวที่ได้รับความลำบ าก แต่ความลำบ ากนั้นก็ลามไปถึงชีวิตอื่นๆ ด้วย เช่น ที่เกาะสีชัง มีผู้ใจบุญรับหน้าที่ดูแลสุนัขจ ร ทั้งให้ข้าว ทำหมั้น แต่เมื่อเกิดวิก ฤ ต  ก็กระทบไปถึงสัตว์เหล่านี้ด้วย

โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “พี่นุชเป็นคนเดียวที่ดูแลสัตว์บนเกาะมากว่า 10 ปี โดยจะให้อาหารหมา แมว และหมูป่าทุ กวัน เริ่มตั้งแต่ 4 โมงเย็น เสร็จอีกมีก็ 3 ทุ่ม ทำแบบนี้มานานแล้ว

หมาและหมูป่าบนเขาเยอะมาก เป็น ร้อยๆ ตัว จะหุงข้าววันละ 10 หม้อ เพื่อตะเวนแจ กน้องหมา แมว และหมูป่า ด้วยความเมตตาและตั้งใจที่จะช่วยสัตว์ต่างๆ บนเกาะแห่งนี้ #สุนัขถูกจับทำหมันไปเยอะแล้ว ซึ่งถ้าตัวไหนจับได้ก็จับทำที่โรงพยาบาลสัตว์เองแต่ทุ กวันนี้ก็ยังมีมาปล่อยเรื่อยๆ

พี่นุช ได้เป็นตัวกลางส่งมอบให้สัตว์ด้ อยโอกาสเหล่านี้แล้ว เราเป็นอย่างยิ่งว่าทุ กท่านคงจะไม่ปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ต้องเหนื่ อย แบ่งปันถ้าท่านมี หรือเเช ร์หากจะให้โอกาสน้องๆ บนเกาะสีชัง ได้อิ่ม ด้วยนะคะ”

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

แหล่งที่มา khaosod

Facebook Comments Box