พระพยอม ฝากบอกใครไม่มีที่อยู่ ที่กิน ให้มาอยู่วัดสวนแก้ว มีเงินให้ใช้ แต่มีเงื่อนไข 3 ข้อ

พระพยอม ฝากบอก ล่าสุด โลกออนไลน์เผยแพร่คลิปโดยอ้างอิงจ า ก สื่อดัง ระบุว่า หลวงพ่อพระพะยอมบอกอย่ าคิดแบบนั้นเลย ใครไม่มีที่อยู่ ที่กิน ให้มาอยู่ที่วัดสวนแก้ว นนทบุรี รับได้ 400-500 คน

เก็บมะม่วงฯเก็บไปกินไปก็ได้ มีเ งิ น ให้ใช้วันละ 200 บ าท ช่วยหลวงพ่อและวัดสวนแก้วให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน แต่ขอเพียงอย่ ามี 3 ขี้ คือ ขี้เกี ยจ ขี้ขโมย ขี้สุรา

“ถ้าไม่มี 3 ขี้นะ วัดนี้รับได้ 400-500 คน…ขี้เกียจ ขี้ขโมย ขี้เมา ขออย่ างเดียว อย่ าไปรีบรมควัน อย่ าไปโดดน้ำต า E สู้ชี วิ ต มันมีฟ้าหลังฝน ตอนฟ้าฝนมามืด พายุ ฟ้าผ่า

ฝนกระหน่ำ มันก็เดือดร้อนแหละ แต่พอหลังจ า กนี้มันจะฟ้าสาง และจะมีชี วิ ตที่ดี ฉะนั้นอย่ าไปฆ่ าตัวต า E มาสู้ชี วิ ตที่นี่”

วัดสวนแก้ว มีพื้นที่ดินเพื่อทำเกษตรกรรมมาก จึงทำให้มีผลไม้ต ามฤดูกาลออกมาวางจำหน่ายในวัดอยู่ตลอดเวลาทุกวัน ซึ่งไม่ได้มีแต่เฉพาะจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น แต่ยังหมายถึงทุ กสาข าของวัดสวนแก้วในต่างจังหวัด ได้ส่งผลไม้เข้ามาจำหน่ายในส่วนกลางอีกด้วย

พระพยอม กล่าวว่า มูลนิธิวัดสวนแก้ว มีด้วยกัน 9 สาข า สามารถรองรับคนเ ร่ ร่ อนจ า กกทม.ได้ประมาณ 400-500 คน ซึ่งมีงานไว้รองรับจำนวนมาก ทั้งทำสวนผลไม้ กรีดย าง เลี้ยงสัตว์ คัดแย กขยะ  ซึ่งแต่ละงานจะมีค่าตอบแทนให้ พร้อมกับที่อยู่อาศัย

ค่าน้ำ  ค่าไฟ ไม่ได้เสีย ซึ่งจะมีร ายได้ถึงวันละ 200-300 บ าท  และจะมีการหักลงไว้ในสมุดเหลือ ประมาณ 100-150 บ าท  หลังจ า กทางวัดผ่านพ้นวิก ฤ ต ไปแล้ว สภาพการเ งิ น คล่องขึ้น ก็จะมีการคืนเ งิ น ในสมุดเหลือให้ ถือว่าเป็นเ งิ น ออมอีกหนึ่งช่องทาง

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺย าโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

ขอบคุณ: workpoint

เรียบเรียงโดย:1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box