เพราะเหตุใด คนที่ไม่มีลู ก ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก

เป็นบทความดีๆ ที่ในชีวิตจริง คนไม่มีลู กนั้น ถือว่าเป็นคนมีบุญมาก เพราะเหตุผลหลายอย่าง หนึ่งในนั้นเลยคือ มีลู กหนึ่งคนกว่าจะเลี้ยงให้โตได้ กว่าจะส่งให้เรียนจบ กว่าจะดูแลจนกว่าเขาจะดูแลตัวเองได้ ต้องใช้เงินเท่าไหร่กันคะ เชื่อว่าหลายคนคงคิดที่อยากจะมีลู ก แต่ถ้าหากคุณได้อ่านเรื่องราวต่อไปนี้แล้วนั้น ในบางครั้งคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดใหม่ไปในทันที

ถาม : คือตัวดิฉันเองไม่มีลู กเป็นของตัวเอง ที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะดิฉันไม่มีบุญใช่ไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์ : มีซิโยม คนที่ไม่มีลู กจะเป็นคนที่ไม่มีบุญได้อย่างไร อาตมาบอกไว้ตรงนี้เลยว่า คนที่มีลู กนะเป็นคนที่มีกรรม ให้ลองถามเขาดูสิ

ถาม : ทำไมคนที่มีรูปถึงมีกรรมล่ะคะ

พระอาจารย์ : ก็เพราะว่าเลี้ยงลู กมันเป็นทุ กข์ยังไงล่ะ เดี๋ยวลู กก็ดื้ อ เดี๋ยวลู กก็ไม่เชื่อฟัง ทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจ ลู กจะไปทำอะไรให้เกิดความเสี ยห ายขึ้นมา สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็จะกลายเป็นทุ ก ข์เปล่าๆ พ่อแม่ก็ต้องมาคอยรับผิดชอบ คอยรับกรรมที่ลู กได้ก่อ ค่อยจ่ายเงินจ่ายค่าเสี ยห าย ลู กก็ไม่ใช่ของสนุกเลย ต้องหาเงินหาทองมาให้มีใช้อยู่ตลอดเวลา

ลู กนี่ไม่ต้องหาเลยใช่ไหม อยากจะได้เงินอะไรก็แบมืออย่างเดียวขออย่างเดียว พ่อแม่นี่กว่าจะหาเงินมาได้สักบ าทนี่ต้อง เหนื่อยย าก ถ้าไม่มีลู กก็ไม่ต้องมาหาเงินมาเลี้ยงลู กให้เหนื่อยย าก

เนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็นทุ กข์คนที่ไม่มีลู กหน่ะเรียกว่าเป็นคนมีบุญ เราอย่าไปมีเลยดีกว่าลู กล่ะเข้าใจไหม เราเป็นลู กก็ได้แต่อย่าไปมีลู กก็แล้วกัน โตไปก็บวช บวชแล้วสบายไม่ต้องมาเลี้ยงลู กให้ทุ กข์

ถาม : ถ้ามีคนสองคน คนหนึ่งมีลู กแล้วอีกคนนึงไม่มีลู ก คนที่มีลู กเขาก็เลี้ยงลู กไปด้วยความทุ กข์แล้วก็แก่ไปทั้งคู่ แล้วตอนบั้นปลายชีวิตคนที่มีลู กเขาได้ลู กดีก็จะดูแลพ่อแม่ยามเจ็บไข้ได้ป่วย แต่คนที่ไม่มีลู กก็ไม่มีคนดูแล แล้วใครจะมีก ร ร มมากกว่ากันคะ

พระอาจารย์ : คนที่ไม่มีลู กหน่ะสบาย เพราะจะได้พึ่งตนเองได้ จะรู้จักพึ่งตนเอง ถ้าพึ่งไม่ได้ก็จากไป ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องไปอยู่ดี แล้วก็โอกาสที่จะได้ลู กดีมันก็มีน้อยมากโอกาสได้ลู ก

ไม่ดีมันจะมีมากกว่า แล้วจะมาเสี ยอกเสี ยใจมากกว่าคนที่ไม่มี ลู ก คนที่ไม่มีลู กเขาก็ต้องเตรียมตัวพึ่งตัวเขาเอง

เมื่อเขาไม่มีใครมาพึ่งแล้วเขาอยู่กันได้ เขาก็พร้อมที่จะไปอย่างเป็นพระนี่ก็ไม่มีลู กใช่ไหม ก็เตรียมตัวเตรียมใจจากไปอยู่เรื่อยๆ ถึงเวลาไปก็ไป ลู กศิษย์มันจะดูแลหรือไม่ดูแลก็ช่วยไม่ได้ มันก็บังคับให้เราต้องพึ่งตัวเอง หากชอบใจอย่าลืมส่งต่อให้คนที่คุณรัก สาธุ สาธุ

ต้นไม้ถ้าลู กมันรสไม่ดี ก็มีแต่คนจะโค่ นต้นทิ้ ง ไม่มีใครคิดจะบำรุงรักษาไว้ ตรงข้ามถ้าลู กมันรสดี ทั้งหวานทั้งมัน เจ้าของก็อย ากใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดิน ทะนุถนอมให้คงต้นอยู่นานๆ ต้นไม้จะอายุยืนได้รับการบำรุงรักษาดีเพียงไร ขึ้นอยู่กับลู กของมัน คนเราก็เช่นกัน ถ้าลู กทำดี คนทั้งหลายก็ชมมาถึงพ่อแม่ว่าเลี้ยงลู กดี ความสุขกายสบายใจก็ติดตามมาเพราะลู ก

บุญกุศลความดีก็ไหลมาเพราะลู ก แต่ถ้าลู กทำชั่ว คนทั้งหลายก็แช่งด่ามาถึงพ่อแม่ด้วยเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ว่า สิริมงคลของคนที่เป็นพ่อแม่อยู่ที่ลู ก และในทางตรงข้าม ถ้าไม่ป้องกันแก้ไขให้ดีแล้ว อัปมงคลก็จะมาจากลู กนั่นเหมือนกัน

ประเภทของบุตรแบ่งโดยความดีในตัวได้เป็น ๓ ชั้น ดังนี้

อภิชาตบุตร คือบุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา เป็นบุตรชั้นสูง สร้างความเจริญแก่วงศ์ตระกูล

อนุชาตบุตร คือบุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดา เป็นบุตรชั้น กลาง ไม่พอรักษาวงค์ตะกูลไว้ได้

อวชาตบุตร คือบุตรที่เลว มีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่ เป็นบุตรชั้นต่ำ นำความเสื่อมเสียมาสู่วงศ์ตระกูล

กำลังใจที่ดีที่สุดต้องมาจากตัวเราเอง เพราะมันสามารถสร้างได้ทันทีและตลอดเวลา  ขอขอบคุณข้อมูล banjongthailand.com เรียบเรียงโดยเพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box