เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บ าท ครอบครัวละไม่เกิน 20,000 บ าท

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ตรวจสอบการประกันร ายได้เกษตรกร ตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บ าท โอนเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าว โครงการประกันร ายได้ชาวนาปีที่ผลิต 2064/65

ชาวนามารับค่าชดเชยส่วนต่างราคาข้าวหรือประกันราคาข้าว ตามโครงการประกันร ายได้ชาวนารอบแรก 204/22 ผลผลิตคึกคัก บางคนนำเงินที่ได้ไปชำระห นี้ค่าปุ๋ยและยารั กษาโ ร ค ที่มันแพงขึ้นทุ กวัน พร้อมขอรัฐบาลช่วยขึ้นราคาข้าวเพราะปุ๋ยแพงมาก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2507 นักข่าวร ายงานบรรยากาศที่ ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก พบว่าชาวนา นำสมุดบัญชีธนาคารไปถอนเงิน และปรับสมุดบัญชี หลังได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวหรือเงินประกันราคาข้าว ตามโครงการประกันร ายได้ชาวนาปีที่ผลิต 204/22 รอบที่ 1 (งวดแรกและงวดที่ 2) ตามมาตรการของรัฐบาล โครงการประกันร ายได้ชาวนา ปีการผลิต 204/22

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาพิษณุโลก โอนเงิน 36 ล้านบ าท เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาภายใต้โครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2064/22 แต่จังหวัดพิษณุโลกได้รับเงินก้อน จำนวนเงินกว่า 810 ล้านบ าท ได้แจ กจ่ายให้กับสำนักงาน ธ.ก.ส. ทั้ง 9 อำเภอและ 15 สาขา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 งวด ซึ่งเป็นงวดแรกสำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2564 . งวดที่ 2 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน 15 – 21 ตุลาคม 2564

ขอขอบคุณที่มา siamstreet.info  เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box