คุณยายวัย67 ปี ชาวโคราช ออกหาเก็บเศษข้าวเปลือกตามแปลงนา ประทังชี วิ ต

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจ นะคะ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชี วิ ตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

คุณยายโคราช สุดลำเค็ ญ แต่ต้ องสู้ชี วิ ต ไม่มีที่นาทำกิน ไม่มีแม้บ้านของตัวเอง ตระเวนขอเก็บเศษข้าวเปลือกเหลือจากเก็บเกี่ยว เพื่อประทั งชี วิ ต

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 คุณยายป้อง ศรีวิชา อายุ 67 ปี ชาวบ้านโนนทองหลาง ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ดำรงชี วิ ตด้วยการออกเก็บ “ข้าวเรี่ย” หรือเมล็ดข้าวบางส่วนที่หลงเหลืออยู่ในแปลงนาของชาวบ้าน หลังเสร็จสิ้ นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไปแล้ว เพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือนประทั งชี วิ ต ซึ่งเจ้าของที่นาหลายแห่งจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ไม่ได้ทำนา หรือไม่มีที่ทำกิน เข้ามาเก็บข้าวที่เหลืออยู่ได้ เพราะหากเก็บข้าวเรี่ยหล่นนี้มาใช้ประโยชน์ ก็จะไม่คุ้มกับค่าแรงงานที่จะเสี ยไป

คุณยายป้อง เล่าว่า ตนรู้สึกเสียด ายข้าวเรี่ยที่ต กหล่ น หลังจากรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวไปไม่หมด จึงขออนุญาตเจ้าของที่นา ออกมาเดินเร่เก็บข้าวเรี่ยที่ถูกทิ้งเอาไว้เพื่อนำไปบริโภ ค โดยต้องหาเก็บตามแปลงนาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวได้ไม่นาน ซึ่งเจ้าของนามักจะไม่มาตามเกี่ยวข้าวที่เหลือ เพราะเป็นรวงข้าวเล็กไม่คุ้มที่จะตามเดินเก็บทั้งวัน หากเดินเก็บแต่ละวันจะได้ประมาณวันละ 1-2 ถุงปุ๋ย ตนจึงเก็บแล้วนำไปตีเก็บเมล็ดไว้สีกินเอง เพราะตนเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีอาชีพประจำ มีร ายได้เพียงแค่เบี้ยยังชีพคนชรา และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจ นเท่านั้น

ทั้งข าดแคลนที่ดินทำกิน ในแต่ละปีจึงต้องออกหาข้าวเรี่ยตามที่นาเป็นประจำหลังจากเสร็จสิ้ นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว แต่ปีนี้สุขภาพไม่ดี เดินเก็บข้าวเรี่ยได้เพียง 4-5 กิโลกรัมเท่านั้น แต่ต้องออกหาเก็บทุ กวันเพื่อให้มีข้าวเพียงพอสำรองไว้กินในแต่ละปี

ขอขอบคุณข้อมูล pptvhd36.com เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box