‘สันติ’ แนะไอเดียแก้ห ว ยแพง ให้กดซื้อล อตเ ต อรี่ผ่านแผงข า ยบนแท็บเล็ต

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.65 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยภายหลัง พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรั ฐ บ าล เข้าพบเพื่อหารือเตรียมข้อมูลไปตอบกระทู้ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า เสนอแนะให้สำนักงานสลากฯไปศึกษาวิธีการข า ยสลากกินแบ่งรั ฐ บ าล หรือล อตเ ต อรี่รูปแบบใหม่ ด้วยการเปลี่ยนแผงข า ย ล อตเ ต อรี่ของผู้ค้าร า ยย่อยกว่า 2 แสนร า ย ในปัจจุบัน เป็นแผงข า ยแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแท็บเล็ต ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของสำนักงานสลากฯ

เมื่อผู้บริโภคตกลงซื้อข า ยล อตเ ต อรี่ด้วยการกดเลือกตัวเลขที่ต้องการซื้อ จะซื้อกี่ใบก็ได้ ถ้าตัวเลขนั้นยังมีอยู่ในระบบ เช่น จะซื้อ 123456 จำนวน 10 ใบ แต่เมื่อกดตัวเลขแล้ว มีเพียง 4 ใบ ก็สามารถซื้อได้เพียง 4 ใบเท่านั้น เมื่อตกลงซื้อล อตเ ต อรี่กันแล้ว ก็ชำระเงิ นผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

หลังจากนั้นแผงข า ยอิเล็กทรอนิสก์หรือแท็บเล็ต ก็จะพิมพ์คำสั่งซื้อออกมา เพื่อเป็นหลักฐานและนำไปรับล อตเ ต อรี่กับสำนักงานสลากฯ หรืออาจจะพิมพ์ล อตเ ต อรี่เหมือนกับการซื้อล อตเ ต อรี่ตามแผงปกติในปัจจุบัน โดยเชื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการข า ยสลากเกินราคา 80 บ า ทได้ เพราะตั ดผู้ค้าคนกลางออกไป

“การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคานั้น ถ้ายังคงใช้วิธีเดิมๆ ก็คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะคิดกันมาหลายปี ก็ยังแก้ไม่ได้ ดังนั้นถ้าจะแก้ไขจริง ก็ต้องศึกษาจริงจัง ปรับวิธีการข า ยเป็นแผงอิเล็กทรอนิกส์ ลดผู้ค้าคนกลาง ลดการซื้อจองล่ ว งหน้า เพราะการซื้อจองล่ ว งหน้า ทำให้เกิดผู้ค้าคนกลาง ถ้าตั ดวงจรการซื้อของผู้ค้าคนกลางไม่ได้ ก็แก้ไขปัญหาข า ยสลากเกินราคาไม่ได้

แต่ถ้าตั ดวงจรผู้ค้าคนกลางได้ ก็แก้ปัญหาห ว ยแพงได้ และวิธีการนี้จะไม่กระทบผู้ค้าร า ยย่อย เพราะผู้ค้าร า ยย่อยยังข า ยได้เหมือนเดิม ส่วนเงิ นลงทุนปรับเปลี่ยนวิธีการนั้น สำนักงานสลากฯก็ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน” นายสันติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม วิธีการเปิดซื้อจองล อตเ ต อรี่ในปัจจุบันเป็นการเปิดข า ยจองกันล่ ว งหน้า ซึ่งจะรู้จำนวนเล่มที่ชัดเจนว่าได้ 5 เล่มหรือ 10 เล่ม เมื่อผู้ซื้อจองล่ ว งหน้า ไปรับเล่มที่ซื้อจองไว้แล้ว ก็สามารถนำไปข า ยให้ผู้ค้าคนกลาง เพื่อนำไปรวมชุด เมื่อมีการรวมชุด ก็ต้องมีค่าแรง เมื่อมีค่าใช้จ่ายในการรวมชุด ก็ต้องข า ยสลากราคาแพงขึ้นเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นการค้าข า ย ทำกำไร

“เมื่อผู้จองล่ ว งหน้าซื้อในราคา 70.40 บ า ทต่อใบ นำไปข า ยให้ผู้ค้าคนกลางในราคาใบละ 80 บ า ท ซึ่งก็ไม่ถือเกินราคา ไปห้ามเขาข า ยก็ไม่ได้ และเมื่อผู้ค้าคนกลางนำไปรวมชุดก็ต้องมีการบวกค่าใช้จ่าย เมื่อผู้ค้าร า ยย่อยไปรับมาในราคา 85-90 บ า ท ก็ต้องนำมาข า ยในราคาที่แพง

ซึ่งก็เป็นวัฏจักรแบบนี้มาหลายสิบปี แก้ไขไม่ได้สักที ก็ลองไปศึกษาวิธีการข า ยรูปแบบใหม่ ให้ทันสมัย สอดคล้องสถานการณ์ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ มาช่วยข า ย เชื่อว่าแก้ไขปัญหาได้แน่” นายสันติ กล่าว

ที่มา มติชนออนไลน์  เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box