2 แม่เฒ่าผู้สู้ชีวิ ต ไปตั้งเพิ งพักอาศัยเป็นบ้านในพื้นที่ของรั ฐ มีชวิตอยู่กินกันไปตามสภ าพ

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

วันนี้เรามีเรื่องราวชีวิตสุ ดน่าสงส ๅรมาฝากกันค่ะ สำหรับเรื่องราวนี้ไปกันที่ จ.สุพรรณ มี 2 เฒ่าชราผู้อ าภั พ ไปตั้งเพิ งพักอาศัยเป็นบ้านในพื้นที่ของรั ฐ

ซึ่งกำลังจะเว นคื น แต่ 2 เฒ่ าชร าอยู่มานาน อายุก็ 80-90 ปี จะไปอยู่ตรงไหน ท่ามกลางภาวะวิก ฤ ตแบบนี้ 2 ยายผู้ชร า อาศัยอยู่ด้วยกัน คนหนึ่งอายุ 90 กว่า เเละอีกคนอายุ 80 กว่า ได้พักอาศัยอยูในเพิงพักบนที่ดินของรั ฐ

สภๅพบ้านเหมือนโร งเก็บของ ไม่มีผนั ง ปะด้วยเศษไม้เก่าๆ มีสเเลมบางๆ พอได้บังลมบังฝน 2 เฒ่ าชร านี้ มีชวิตอยู่กินกันไปตามสภาพ ยถาก ร ร ม

หากวันไหนมีก็กิน ไม่มีก็อด อยู่กันไปต ามมีต ามเกิด ซ้ำร้ ๅยไปกว่านั้น เพิ งที่อยู่กำลังจะถู กรื้ อถ อu ความหวั งครั้สุ ดท้ าย อยู่ไปโดยไม่รู้ว่าเขาจะมาไ ล่ที่วันไหน ทางผู้นำชุมชนก็ช่ว ยเหลื อเท่าที่จะช่วยได้  สิ่งที่ทกคนกังวลในวันนี้ คือเรื่องที่อยู่ของยายทั้ง 2 คน

ขอบขอบคุณเรื่องราวจาก : วันช่วยได้ : จุ๋มลุยเอง | ข่าวช่องวัน  เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box