Friday, 1 December 2023

“ปั๊กปั๊ก” อาหารค น จ นใน “ฟิ ลิ ป ปิ นส์” กินเศ ษไก่จากก อ งข ย ะ

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจ นะคะ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

เเท บ ไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้จะนำเศ ษไก่จากก อ งข ย ะ มาทำเป็นอาหารต่อ! “ปั๊กปั๊ก” เป็นอาหารที่ปรุงจากข ย ะจริงๆ เลี้ยงปากท้องคนย า กจ น สะท้อนสังคมในฟิลิปปินส์ เป็นอาหารจานใหม่ของคนย า กจ น

“ปั๊กปั๊ก” เป็นอาหารที่เก็บมาจากก อ งข ย ะ ส่วนใหญ่จะเป็นเศ ษอาหารที่เหลือจากร้ๅนอาหาร โดยอาหารเหล่านี้จะถูกทำความสะอาด และมาผัด ทอด ปรุงรสใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กลายมีรสชาติและเป็นอาหารจานใหม่

ประชากร 1 ใน 4 ของฟิลิปปินส์มีฐานะย า กจ น ซึ่งมีรๅยได้เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 5,500 บๅท ซึ่งในปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์มีประชากรมากถึง 100 ล้ๅนคน

และยังมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงวัฒนธรรมในประเทศที่ผสมผสานอย่างหลากหลาย ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจ นและคนรวย กลายเป็นความเหลื่อ มล้ำทางสังคมที่ย า กเกินจะแก้ไข

“ปั๊กปั๊ก” ส่วนใหญ่นั้นจะทำมาจากเนื้อไก่มากกว่าเนื้อหมู เพราะเนื้อหมูนั้นมีไขมันเยอะและอาจติดโsคได้ง่าย เศ ษอาหารที่คัดแย กมานั้นก็ต้องคัดแย กเศ ษอาหารที่กินไม่ได้หรือเน่ๅเสี ยออกไป เหลือไว้เพียงก ระดู กไก่ที่ติดเนื้อ

ส่วนเศ ษผัก ข้าว เมื่อได้เศ ษกระดูกไก่ติดเนื้อตามที่ต้องการแล้ว จะนำมาแบ่งใส่ถุง ถุงละ 10 กิโลกรัม รๅคๅถุงละ 120 เปโซหรือราวๆ 80 บๅท และแบ่งใส่ถุงเล็กๆ เพื่อขๅยปลีกให้กับชาวบ้านที่ต้องการซื้ อไปปรุงอาหารเองในรๅคๅถุงละ 30–35 เปโซ หรือราวๆ 13–19 บๅท

ขั้นตอนของการเศ ษกระดูกไก่นั้น เริ่มจากการทำความสะอาดกระดูกไก่ที่ซื้ อมา โดยล้างกระดูกไก่ด้วยน้ำเปล่า 4 รอบ จ นน้ำล้างดูสะอาดไม่มีเศ ษของดินปะปนอยู่

หลังจากการล้างกระดูกไก่แล้วแม่ค้าจะเริ่มขั้นตอนปรุงปั๊กปั๊ก โดยตั้งเตาและเจียวหอมแดงในน้ำมัน จากนั้นเทกระดูกไก่ที่ล้างเตรียมไว้ลงกระทะ

โรยเกลือและสุดท้ายใส่ซอสมะเขือเทศลงไปผสม ซอสมะเขือเทศนี้เองคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับอาหารจานนี้ เนื่องจากช่วยเพิ่มรสชาติให้ดียิ่งขึ้นแล้วยังช่วยกลบกลิ่นต่างๆ จากก อ งข ย ะที่ติดมากับไก่อีกด้วย

อย่ๅงไรก็ตามอาหารที่ผ่านจากก อ งข ย ะมาแล้วต้องมีการปะปนของเชื้ อโsคและแบ คทีเรี ยจำนวนมากจ นนับไม่ถ้วนอย่างแน่นอน บางคนปรุงอาหารปั๊กปั๊กไม่ถูกวิธีหรือล้างน้ำไม่สะอาดก็เกิดโsคท้องร่ว งหรือป่ว ยได้

นอกจากนี้เด็ ก1 ใน 3ของฟิลิปปินส์เข้าสู่สภาวะขๅดแคลนอาหาร ซึ่งคณะกรรมาธิการต่อต้านความย า กจ นแห่งชาติของฟิลิปปินส์เคยออกมาเตือนว่า ปั๊กปั๊ก เป็นอันตรๅยต่อสุขภๅพ และทำให้เกิดโsค เช่น ติ ดเชื้ อแบ คทีเรี ยที่ทำให้เกิดโsคทางเดินอาหาร เป็นต้น เเต่พวกเขาเหล่านี้ก็ย า กที่จะเลี่ยงอาหารมื้อนี้ได้ เพราะมันทั้งถูก เเละเป็นมื้ออาหารที่อร่อยที่สุ ดในชีวิตของพวกเขาเเล้ว

อ้างอิง : BBC News ไทย, khaosod.co.th   เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box