ทำนาในบ่อซีเมนต์ ควบคุมธาตุอาหารดินได้ดี ผลิตดีกว่าปลูกแบบปกติ

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

การทำนา เป็นอาชีพเกษตรกรที่ปัจจุบันค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำ เรื่องของการได้ผลผลิตและปัจจุบันแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นหลายๆคนให้ความสนใจด้วยการลงมือทำจริงๆ

เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวตัวอย่ างเช่นมีที่ 1 ไร่แบ่งปลูกข้าวพอเลี้ยงครอบครัว

ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ทำบ่อปลา เลี้ยงไก่ และอื่นๆอย่ างที่คงเคยเห็นกันบ้างต ามรายการโทรทัศน์ซึ่งตอนนี้เรื่องของน้ำเป็นเรื่องสำคัญเพราะปัญหาเรื่องแล้งน้ำทำให้กลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาประสบปัญหามากเลยทีเดียว

นอกจ า กนี้ทางออกที่จะนำเสนอนี้มีความน่าสนใจตรงที่คนเมืองก็สามารถปลูกข้าวเองได้ หรือใครที่มีที่ทางสนใจทำการเกษตรก็สามารถทดลองได้เช่นกันกับการ ทำนาข้าวในบ่อซีเมนต์

การ ทำนาข้าวในบ่อซีเมนต์ ที่มีการทดลองมีการเผยแพร่มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรหรือมีการเผยแพร่ความรู้ออกไปในวงกว้าง

ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะด้วยสภาพแวดล้อมเรื่องน้ำที่นับวันจะลดลงและการทำนาข้าวต้องใช้น้ำในปริมาณมากๆแต่หากมีวิธีที่สามารถทำนาได้โดยใช้น้ำในปริมาณที่จำกัดการดูแลที่ง่าย

สะดวกและเผยแพร่ให้สามารถทำนาข้าวเล็กๆกันเอง

ได้ปัญหาเรื่องนี้น่าจะลดลงได้บ้างและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วยหากครอบครัวไหนสามารถปลูกข้าวไว้ทานเองได้ ที่สำคัญเป็นข้าวปลอดสารอีกด้วย ซึ่งวิธีการทำนาข้าวในบ่อวงซีเมนต์

ได้รับการเผยแพร่จ า กคุณ ธนาวัฒน์ โชคกำทอง หมอดินอาสาเกษตรกร จ.นครราชสีมาที่สามารถทดลองปลูกและได้ผลดีจึงนำมาเผยแพร่ให้เรียนรู้กัน

การเตรียมเ ม ล็ ด พั น ธุ์

นำเ ม ล็ ดพั น ธุ์มาเพาะต้นกล้าในถาด แช่เ ม ล็ ดข้าวไว้ 2 คืน แล้วทำการดูดน้ำออก ให้สังเกตต้นข้าวจะแตกหน่อออกราก พอเพาะได้ 7 วัน ต้นกล้าข้าวจะสูง 2 นิ้ว ให้ใส่น้ำลงไปให้เห็นเฉพาะปลายข้าวที่โผล่ขึ้นมา พร้อมที่จะปลูก

วิธีทำนาวงบ่อซีเมนต์

นำวงบ่อซีเมนต์ที่มีขนาด 80 เซนติเมตรมาเทปิดก้นบ่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมทรายหย าบ แล้วตั้งทิ้งไว้ให้แห้ง (ต ามร้านวัสดุก่อสร้างมีข าย)

เมื่อแห้งแล้วใช้ปูนผสมกับน้ำย ากันซึมเททับลงไปแล้วเกลี่ยให้เรียบ

แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งให้ทำอย่ างเดียวกันนี้อย่างน้อย 2 ครั้ง จึงทดลองใส่น้ำเพื่อทดสอบว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำซ้ำจ นกว่าจะไม่มีรอยรั่ว

เมื่อทดสอบแล้วบ่อซีเมนต์ไม่รั่ว ก็นำดินมาใส่ลงไป ให้ได้ความสูงประมาณ 30 ถึง 35 เซนติเมตร แล้วใส่น้ำลงไปให้ท่วมดิน ทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน จ า กนั้นย่ ำดินให้นิ่ม จึงนำกล้าที่เพาะอายุประมาณ 15 ถึง 20 วันมาดำ

การดำกล้าในวงบ่อซีเมนต์ การดำกล้าควรดำห่างกันประมาณ 1 ฝ่ามือหรือ 2 ฝ่ามือก็ได้ แล้วแต่ความพอใจหรือขึ้นอยู่กับพั น ธุ์ข้าว ซึ่งถ้าเป็นพั น ธุ์ข้าว 120 วัน ควรจะดำห่าง ๆ

แต่ถ้าเป็นข้าว 90 วัน หรือ 75 วันควรดำถี่ๆ ซึ่งใน 1 บ่อซีเมนต์นั้นควรดำกล้าประมาณ 10 ก่อ และใน 1 ก่อ ต้องใช้ต้อนกล้า 3 ถึง 4 ต้นในการดำ

การให้น้ำ

หลังจ า กดำกล้าไปแล้ว 2 ถึง 3 วันยังไม่ต้องให้น้ำเพราะในบ่อมีน้ำเพียงพออยู่แล้ว เมื่อต้นข้าวตั้งต้นได้แล้วให้ใส่น้ำลงไปโดยให้ระดับน้ำสูงประมาณ 2 นิ้วและรักษาระดับนี้ไว้ตลอด

ควรที่จะงดน้ำ 7 วันในช่วงข้าวเริ่มตั้งท้องและก่อนเกี่ยว 7 วัน และใส่น้ำลงไปในวันเกี่ยว เพื่อให้ดินนิ่มพร้อมที่จะดำกล้าชุดต่อไป

การใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยคอกเมื่อดำกล้าได้ประมาณ 7 วัน และเมื่อกล้ามีอายุ 20 วัน การใส่ปุ๋ยคอกให้ใส่ครึ่งกิโลกรัมต่อ 1 บ่อ

การเก็บเกี่ยว

เมื่อข้าวได้อายุการเก็บเกี่ยวแนะนำให้เกี่ยวให้เหลือซังประมาณ 1 คืบจ า กโคนต้นเพื่อใช้เป็นปุ๋ยในการทำนารอบต่อไปและหนึ่งบ่อจะได้ข้าวประมาณ 1.5-1.8 กิโลกรัม

แนะนำว่าหากใครพอมีที่ปลูกได้อย ากให้ทดลองปลูกกันดูเพราะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในบ้านเราตอนนี้ด้วยประกอบกับในอนาคต สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมคนสูงอายุคนเกษียณจ า กงานมีมากขึ้น

การปลูกข้าวทานเองในครอบครัวถือเป็นการลดรายจ่ายและเป็นกิจกรรมหลังเกษียณที่สามารถต่อยอดเป็นรายรับได้หากมีพื้นที่มากพอปลูกได้หลายๆบ่อ ปลูกเอง สีเอง ทานเอง

ข ายได้อีกด้วยเป็นข้าวปลอดสาร สีเป็นข้าวกล้องข ายในชุมชนกลุ่มเพื่อนๆคนรู้จักหรือข ายออนไลน์สร้างรายได้หลังเกษียณ และยังได้ข้าวที่ปลอดภั ยใช้ปุ๋ยธรรมชาติการดูแลง่าย

แหล่งที่มาh moneyhub.in.th

เรียบเรียงโดย เกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box