ปุ๋ยน้ำหมักมูลวัว หมัก 24 ชั่วโมงก็ใช้ได้ บำรุงทั้งดินและเร่งดอก เร่งใบ สร้างลำต้น

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

อย่ างที่เราทราบกันดีว่าuี้วัวมีไนโตรเจ นสูงมาก ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่ างดี แต่การใส่uี้วัวแห้งหรือuี้วัวสดในพืชอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีหากเรากะปริมาณไม่เหมาะสมต้นไม้องเราจะช็อกปุ๋ยเอาง่ายๆ ครับ

แต่ถ้าเราเอาuี้วัวมาแช่น้ำ ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ในน้ำก็จะมีไนโตรเจ นละลายออกมา เราสามารถนำไปใช้รดพืชได้ และมีความเข้มข้นมากถึงกับใช้กับต้นไม้เล็กๆ หรือกล้าไม้ในถุงไม่ได้เพราะพืชจะเหลืองครับ ดังนั้นก่อนใช้ควรเจือจางกับน้ำเปล่า 1:1 จะประหยัดและปลอดภัยขึ้นครับ

วิธีทำน้ำหมักuี้วัว

1ใช้uี้วัวกำมือหนึ่งใส่ในถัง 10 ลิตร

2เติมน้ำแช่ไว้ 24 ชั่วโมง น้ำก็จะมีสีแดงของน้ำuี้วัว

3.ตักเอาเฉพาะน้ำไปใช้รดพืชใช้ในปริมาณสัก 1 แก้วต่อต้นก็พอหรือใครจะเจือจาง 1 ต่อ 1 ก็จะปลอดภั ยมากขึ้น พืชจะกระเด้งพรึ่บพรั่บทันทีอย่ างผิดหูผิดต า

เทคนิคการใช้น้ำหมักuี้วัว

1เนื่องจ า กในน้ำหมักuี้วัวมีไนโตรเจ นเข้มข้นมาก ก่อนใช้ควรเจือจางกับน้ำเปล่า 1:1 จะประหยัดและปลอดภั ยขึ้น

2อย่ าใช้บ่อยเกินไป พืชจะสำลักต า Eได้ ให้คิดว่าเป็นน้ำปุ๋ยยู เ รี ยก็แล้วกัน

3ควรศึกษาความชอบของพืชแต่ละชนิดก่อนใช้

4ควรรดลงดิน ไม่ควรฉีดที่ใบ (เพราะเจ้าของสูตรเองไม่เคยทดลองวิจัยว่าไม่เป็นสาเหตุของการเกิดเ ชื้ อราที่ใบ)

5กากขี้วัวในถังที่เหลือ สามารถนำไปทำน้ำuี้วัวใหม่ได้อีกหลายรอบ จ นกว่าไม่มีน้ำสีแดงออกมา

6มูลสั ต ว์แห้งทุกขนิดสามารถทำน้ำหมักแบบนี้ได้ครับ uี้วัวกระสอบหนึ่งใช้ได้ไปหลายปีเลย

หมายเหตุ : การที่แช่ไว้แค่ 24 ชั่วโมงยังไม่ทำให้น้ำนี้เกิดความเป็นก ร ด จึงสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องเจือจาง 200 เท่าแบบน้ำหมักชีวภาพ แต่เนื่องจ า กไนโตรเจ นอยู่ในรูปอินทรีย์ไนโตรเจ น ดังนั้น การใส่น้ำuี้วัวมากๆ หรือบ่อย ๆ ก็อาจเกิดพิ ษต่อพืชได้ รวมทั้งจุ ลิ น ท รีย์ในuี้วัวอาจไปทำอั น ต ร า ยต่อพืชได้

วิธีนี้เจ้าของสูตรเลียนแบบมาจ า กการทำน้ำuี้ห มูฟาร์มของอาจารย์มหาวิทย าลัยเกษตรศาสตร์ท่านหนึ่ง ที่ได้ไปช่วยเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ที่บ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง เชียงใหม่และจ า กประสบการณ์ที่นำน้ำที่ไหลออกมาจ า กกองปุ๋ยไปรดต้นไม้ครับ

น้ำuี้วัวนี้เปรียบเสมือนอาหารเสริมจานด่วนสำหรับพืช คล้ายกับการดื่ม M100 ของคนเรา ที่มันให้กำลังวังชาในเวลาอันสั้น แต่ไม่สามารถดื่มแทนอาหารได้ครับพืชก็ต้องการสารอาหารในรูปจุลธาตุและธาตุอาหารรองจ า กแหล่งอื่นด้วย เช่น ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเ ค มี บ้างครับ

ขอบคุณ FB ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง แม่โจ้ เรียบเรียงโดย เกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box