ชาวสวนดีใจ! ราคายางพุ่ง โลละเกือบ 70 บ าท

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ชาวสวนดีใจราคายางพุ่งโลละเกือบ 70 บ าท มานานนับเดือน เหตุอยู่ในช่วงปิดกรี ด น้ำยางออกสู่ตลาดน้อย… ชาวสวนยางพาราในพื้นที่ ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สุดดีใจราคายางพาราพุ่งสูงขึ้นกิโลกรัมละ 65-68 บ าท ซึ่งเป็นราคาที่ชาวสวนข ายได้ทั่วไปตามจุดรับซื้อในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นราคาที่สูงมากที่สุดในรอบ 2 ปี แต่การปรับราคาขึ้นในช่วงนี้ เป็นช่วงที่ชาวสวนยางอยู่ในช่วงฤดูปิดกรี ด

ทำให้ปริมาณน้ำยางสดออกสู่ตลาดน้อยมาก ชาวสวนยางจึงแทบไม่ได้ประโยชน์จากราคายางพาราที่ปรับสูงขึ้นดังกล่าว โดยสาเหตุเกิดจากภาวะราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น เพราะราคายางพาราจะผันผวนตามราคาน้ำมัน นอกเหนือจากกลุ่มทุนรวมหัวกันทุบราคา และปริมาณน้ำยางสดออกสู่ตลาดน้อยมาก แต่ความต้องการใช้ยางมีปริมาณมาก

ชาวสวนยางที่ยังคงเปิดกรี ดอยู่นั้น คือ ชาวสวนยางที่แปลงยางอายุมาก จึงไม่ได้กังวลเรื่องหน้ายาง เสียหาย แต่สวนยางพาราที่เพิ่งเปิดกรี ดหรืออายุต้นยางพารายังน้อย เจ้าของจะหยุดกรี ด หวั่นหน้ายางพังเสียหาย

ทั้งนี้ แม้สวนยางพาราจะอายุมาก แต่เจ้าของก็จะใช้วิธีการกรี ดแบบกรี ดๆ หยุดๆ ในช่วงฤดูปิดกรี ดนี้ เช่น กรี ด 2 วัน หยุด 1 วัน สลับกันไป เพื่อให้มีรายได้ในช่วงยางพารามีราคาสูง และภาระค่าครองชีพแพง เพื่อนำเงิ นไปใช้จ่ายในครอบครัว แต่ในช่วงนี้ในพื้นที่ภาคใต้เกิดฝนต กหนักเป็นระยะๆ ทำให้บางช่วงชาวสวนยางกรี ดยางไม่ได้เช่นเดียวกัน

แต่อย่างไรก็ตาม จากสภาวะอากาศที่ดี เกิดฝนต กบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคใต้ จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยาง จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางที่เหลือเปิดกรี ดยางพารารอบใหม่ได้เร็วขึ้นกว่ากำหนด เนื่องจากเกิดฝนต กชุกในพื้นที่ จากเดิมจะเปิดกรี ดในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูฝน.

ขอขอบคุณที่มา one31.net  เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box