Wednesday, 29 November 2023

รั บสมั ค ร คนไทยทำง านบนเรือสำราญสุดหรู ร ายได้เดือนละ 100,000 บ.

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหาง าน ให้การต้อนรับผู้บริหารสายการเดินเรือสำราญ Princess Cruise และ Halland America Line ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการสรรหาพนักง านสัญชาติไทยเข้าประจำการบนเรือสำราญ จำนวนมากกว่า 1,000 อัตรา

เพื่อตอบรับความต้องการการบริการเดินเรือที่กำลังจะเริ่มต้นช่วงกลางปี 2565 โดยบริษัทจัดหาง าน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด ได้แจ้งต่อกรมการจัดหาง านว่ามีความต้องการคนไทยไปทำง านบนเรือสำราญในตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ กุ๊ก ผู้ช่วยกุ๊ก พนักง านเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ พนักง านบริการห้องพัก พนักง านต้อนรับ ช่างภาพ เวทีแสงสีเสียง เป็นต้น

ระยะเวลาทำง าน

ทำง านบนเรือครั้งละ 9 เดือน

ค่าตอบแทน

ร ายได้เดือนละ 30,000-100,000 บ าทต่อเดือน ตามอัตราค่าจ้ างแต่ละตำแหน่ง ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ

ค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ

นายจ้างจะออกค่าใช้จ่ ายในส่วนของตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พัก และอาหาร ตลอดระยะเวลาการทำง าน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาจบใหม่ ผู้มีประสบการณ์ทำง านบนเรือสำราญ ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาการโรงแรม และคนหาง านที่มีทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่สนใจทำง านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงง านไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหาง าน โทร. 02 245 6712-3

Facebook Comments Box