Tuesday, 5 December 2023

ป ฏิ เ ส ธ ชีวิตมนุษย์เงิ น เดือน แล้วกลับมาช่ ว ย พ่อแม่ทำไร่ ทำสวน

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

เคยโดนส บ ป ร ะ ม า ท จ า กเพื่อนบ้านว่าพ่อแม่อุตสาห์ส่ ง เ สี ย ให้เรียนสูงจบปริญญาตรี แต่กลับเลือกมาเป็นเกษตรกร จ า กคำดู ถู ก นั้น เป็นแ ร ง ผ ลั ก ดันให้สาวนักบั ญ ชี เจ นวาย มุ่ ง มั่ นและ ทุ่ ม เ ท  ปลูกสตรอว์เบอรี่ ดูสักตั้ง ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันเธอเก็บผล ส ด ข า ย ทุกวันวันละเกือบ 40 กิโลกรัม ข า ย กิโลกรัมละ 350 บ า ท  เรียกว่ามีรายได้หลักล้านบ า ทต่ อปี มี เ งิ น ใช้สบ ายๆ

ปัจจุบันสตรอว์เบอร์รี่ไม่ได้เป็นผลไม้เมืองหนาวอีกต่อไปแล้ว จะเห็นได้ว่าทุกภาคในประเทศไทยสามารถปลูกสตรอว์เบอรี่ได้ ดั่งเช่นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าของไร่ คือ คุณพิมพ์วรัตน์ คำเรือง หรือคุณน็อต สาวนักบัญชี จ า กรั้วมหาวิทย าลัยสย าม

น็อต เล่าว่า หลังเรียนจบคณะบัญชี จ า กมหาวิทย าลัยสย าม ก็ไม่คิดทำงานประจำ คิดแต่เพียงว่าจะกลับบ้าน ไปช่ ว ย พ่อแม่ทำไร่ เพราะพ่อแม่เป็นเกษตรกร ปลูกมะนาว ปลูกแตงกวา แต่ทว่ามะนาวรา ค า ไม่แนนอน เลยทดลองหาผลไม้แ ป ล กๆ มาปลูก ในที่สุดเลือกปลูกสตรอว์เบอรี่

พ่อกับแม่ของน็อต มีอาชีพเป็นเกษตรกรมาตลอดทั้งชี วิ ต โดยลูกสาว บอกว่า เมื่อก่อนจะปลูกพืชล้มลุก เช่น มะนาว ถั่ว แตงกวา ปลูกแบบนี้สลับหมุนเวียนไป ส่งข ายพ่อค้าคนกลาง บ างปีข า ด ทุ น  ฟ้ า ฝ น ไม่เป็นใจ ไม่มีน้ำ ร า ค าพื ชผลเกษตรไม่ดี บ างปีมะนาวต้นตลาด เกิดปั ญ ห า เดิมๆ ซ้ำๆ อยู่แบบนี้เรื่อยมา

ภายหลังที่คุณน็อตเรียนจบ เธอป ฏิ เ ส ธ ชี วิ ตมนุษย์เงิ น เดือน แล้วกลับมาช่ ว ย พ่อแม่ทำไร่ ทำสวน แต่ครั้งนี้ไม่ปลูกพืช ล้ ม ลุ ก หันไปปลูกสตรอว์เบอร์รี่แทน โดยมีเหตุผลว่า สตรอว์เบอรี่ เป็นผลไม้ ส า ก ล ที่คนทั่วโลกรู้จัก เป็นผลไม้ดาวรุ่ง ทุกเพศทุกวัยกินได้ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย

“ช่วงที่เรียนจบปริญญาตรี แล้วกลับมาอยู่บ้าน ณ เวลานั้นคนแถวบ้านส บ ป ร ะ ม า ท ว่า เรียนสูง เเต่มาเป็นเกษตร ปลูกผัก ซึ่งใครๆ ก็ปลูกได้ ไม่ต้องไปเรียนหนังสือสูงๆ ช่วงนั้นคิดมาก เพราะรู้สึกเหมือนโดนดู ถู ก  เ ก ร ง ใจพ่อกับแม่ด้วย เลยยิ่งมุ่งมั่นและ ทุ่ ม เ ท กับการปลูกสตรอว์เบอรี่ เพื่อจะ ล บ คำคร ห า นั้น”

ทว่าทุกย่างก้าวย่อมมี อุ ป ส ร ร ค  แต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นของหญิงสาว เธอไม่ย่ อ ท้ อ  เพราะแม้ว่าอากาศของจังหวัดสุพรรณบุรีจะไม่หนาวเย็นเหมือนภาคเหนือ แต่แก้ไขด้วยการไม่ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวสตรอว์เบอรี่เพียงอย่างเดียว แต่ปลูกเพื่อขย ายพันธุ์ และปลูกข า ย ยกต้นด้วย เลยทำให้มีร า ย ได้ตลอดเวลา

“ดิฉันซื้อต้นกล้า หรือต้นไ ห ล  จ า กจังหวัดชัยภูมิ สั่งซื้อ 2 สายพันธุ์ เป็นพันธุ์ที่ทนความร้อนของอากาศได้ดี คือ พันธุ์ 80 จะเป็นลักษณะคล้าย ๆ รูปหัว ใ จ ตู ด ก ล ม ม น ส่วนพันธุ์ที่ 2 คือพันธุ์ 329 ผลจะออกแบน ๆ ลูกใหญ่ เบื้องต้นปลูกบนพื้นที่ เกือบ 2 งาน จำนวน 4,000 ต้น ใช้เ งิ นทุนเริ่มต้น 32,000”

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่แห่งนี้ ราว 1 ไร่ มีต้นสตรอว์เบอรี่ 10,000 ต้น สำหรับ ร า ค า ข า ย  พันธุ์ 80 จะข า ย ใน ร า ค า  350 บ า ท/กก. และสตรอว์เบอรี่พันธุ์ 329 ข า ย อยู่ในร า ค า  300 บ า ท /กก. แต่ละวันจะเก็บสตรอว์เบอร์รี่ได้เฉลี่ยวันละ 40 กิโลกรัม

สำหรับ หัวใจสำคัญการปลูกสตรอว์เบอรี่ คุณน็อต บอกว่า อย่าคิดจะปลูกแค่เก็บผลข า ย  ต้องทำต้นกล้าหรือที่เรียกว่า “ต้นไหล” ข ายด้วย เพราะการทำสวนผลผลิตมักออกต ามช่วงฤดูกาล นอกฤดูกาลก็ยังมีร า ย ได้ และที่ ข า ด ไม่ได้ต้องมีใจรัก เพราะอาชีพเกษตรกรค่อนข้าง ลำ บ า ก ต้องใช้ความมุ่ ง มั่ นม ากพอสมควร บ างครั้งมันอาจไม่ได้ต ามที่คา ด ห วั ง แต่เราต้องมีความพ ย า ย า ม ทำให้ดีที่สุด

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจ า ก : sentangsedtee

เรียบเรียงโดย  เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box