วิศวกรไฟฟ้าผันตัวเองยึดอาชี พเกษตรกรเลี้ยงชี พสุขใจวัยเกษียณ

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา หลังเกษียณจากงาน ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว โดยนายอารีย์ วงศ์อารีราษฎร์ วัย 63 ปี ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หลังจากเกษียณจากงานได้หันมาทำการเกษตรโดยใช้พื้นที่บริเวณรอบบ้านปลูกพืชผัก ไม้ประดับ และเพาะพันธุ์กล้าไม้ เศรษฐกิจจำหน่าย สร้างสุขใจวัยเกษียณกับครอบครัว ที่สำคัญได้เลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามูล(ขี้)ไส้เดือนทำปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อใช้ในแปลงเกษตรของตนและเหลือจำหน่ายสร้าง ร า ย ไ ด้ ควบคู่กับการจำหน่ายพันธุ์กล้าไม้อีกด้วย

สำหรับนายอารีย์ฯ เคยทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา หลังออกจากงานประจำก็สนใจหากิจกรรมทำยามเกษียณและโดยส่วนตัวชอบด้านการเกษตรอยู่แล้ว

อีกทั้งก็มีเพื่อนๆที่ทำการเกษตรหลายคนก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จึงตั ดสินใจใช้พื้นที่บริเวณรอบๆบ้านของตนเองปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน และเพาะกล้าไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เศรษฐกิจ อาทิเช่น กาแฟ โกโก อโวกาโด มะฮอกกานี ตำเสา เป็นต้น

ที่สำคัญนายอารีย์ฯ ได้เลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลหรือขี้ไส้เดือนทำเป็นปุ๋ย ใช้ในการเพาะปลูกต้นไม้ ซึ่งปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสูง เป็นเศษซ ากอินทรียวัตถุต่างๆ

รวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุเหล่านั้นภายในลำไส้ของไส้เดือนดิน แล้วจึงขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทว าร ซึ่งมูลที่ได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดสีดำ มีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูง เหมาะแก่การนำมาใช้ในการทำเกษตรโดยเฉพาะการทำเกษตรอินทรีย์

โดยได้เลี้ยงไส้เดือนมาเป็นเวลากว่า2 ปีแล้ว วิธีการเลี้ยงไส้เดือน จะใช้ไส้เดือนสายพันธุ์เอเอฟ (แอฟริกันไนท์ครอเลอร์) เนื่องจากสายพันธุ์นี้ขยายพันธุ์ได้เร็ว ลูกดกแถมตัวโต และเตรียมวัสดุอุปกรณ์

โดยใช้มูลวัวนมเพื่อเป็นอาหารไส้เดือน กะละมังสีดำเจาะรูที่ก้นประมาณ 20 รู เพื่อระบายน้ำและความร้อน ขั้นตอนการเลี้ยง นำมูลวัวนมมาแช่น้ำในบ่อซิเมนต์ จำนวน 2 วัน แล้วถ่ายน้ำออกเสร็จแล้วแช่น้ำอีก 2 วัน และถ่ายน้ำออกอีกครั้งรวม 4 วัน

เพื่อลดกรดแก๊สและคลายความร้อนในมูลวัว ทดสอบโดยการใช้มือกำมูลวัวแล้วจะต้องไม่แฉะ ไม่ร้อนและทำให้มูลวัวนิ่มเหมาะที่จะเป็นอาหารอย่างดีของไส้เดือน ซึ่งเรียกว่าเบดดิ้ง (ที่อยู่และอาหารของไส้เดือน) จึงนำมาเลี้ยงไส้เดือนได้

จากนั้นนำกระดาษหรือกระดาษถาดไข่ฉีดน้ำให้ชุ่มมารองก้นกะละมังที่เจาะรูไว้แล้ว นำมูลวัวที่แช่น้ำไว้(เบดดิ้ง) ใส่กะละมังสูงประมาณ 10 เซนติเมตร จากนั้นเตรียมหลุมเล็กๆตรงกลางในกะละมัง นำไส้เดือน 1 กำมือหรือประมาณ 3 ขีด ใส่ลงไปและนำมูลไส้เดือนเดิมเติมลงเล็กน้อยเพื่อให้ไส้เดือนปรับสภาพกับที่อยู่ใหม่

หลังจากนั้นนำกะลามังที่เลี้ยงไส้เดือนวางไว้ในที่ร่มหรือในโรงเรือน ระวังไม่ให้โดนแสงแดดและฝน จะฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้น 2-3 วันครั้ง ไส้เดือนจะเจริญเติบโตและผสมพันธุ์ วางไข่ และออกเป็นตัวอ่อน หลังเลี้ยงประมาณ 30 วัน ไส้เดือนจะกินอาหารหมด จากมูลวัวได้เป็นมูลไส้เดือนพร้อมตัวอ่อนไส้เดือน นำมาร่อนแยกเอาตัวไส้เดือนออกโดยใช้ตะแกรงร่อน และนำตัวไส้เดือนเลี้ยงอาหารในกะละมังใหม่ต่อไป ส่วนมูลไส้เดือนนำมาผึ่งลมไว้10วันเพื่อลดความชื้น จึงนำไปใช้กับพืชและวางจำหน่ายได้

ปัจจุบันนายอารีย์ฯเลี้ยงไส้เดือน 47 กะละมัง แต่ละกะละมังหลังเลี้ยง 30 วันจะได้มูลไส้เดือน 4 กิโลกรัม เหลือจากใช้ในแปลงเกษตรของตนเองแล้วจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจทั้งในและต่างจังหวัดราคากิโลกรัมละ 20 บ า ท นับเป็น ร า ย ไ ด้ เสริมอย่างดี รวมทั้งตนยังจำหน่ายกล้าไม้พืชเศรษฐกิจอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล topnews.co.th เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box