รับสมัครพยาบาลไทย ทำง านที่ซาอุดิอาระเบีย เงินเดือนสูงสุด 1 แสนบ าท

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมง านเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมง านของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

รับสมัครพยาบาลไทย ไปทำง านที่ซาอุดิอาระเบีย เพิ่มกว่า 400 อัตรา เงินเดือนสูงสุดจำนวน 1 แสนบ าท เช็คคุณสมบัติและเงื่อนไขทั้งหมดได้ที่นี่

กระทรวงแรงง าน รับสมัคร ผู้จัดการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล พยาบาลผู้ดูแล ประส บการณ์สูง มากกว่า 4 ร้อยอัตรา เงินเดือน 3 หมื่น – 1 แสนบ าท ตามตำแหน่งและประส บการณ์การทำง าน ผู้สนใจสมัครได้ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565

ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงง าน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงง าน โดยกรมการจัดหาง านเปิดรับสมัครคนหาง านเพื่อไปทำง านซาอุดีอาระเบียกับนายจ้ าง บริษัท KING FAHAD MEDICAL CITY ซึ่งประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ จำนวน 400 อัตรา ได้แก่

ผู้จัดการพยาบาล จำนวน 20 อัตรา

หัวหน้าพยาบาล จำนวน 30 อัตรา

พยาบาลหัวหน้าเวร จำนวน 50 อัตรา

พยาบาลผู้ดูแล1 จำนวน 200 อัตรา

พยาบาลผู้ดูแล2 จำนวน 100 อัตรา

และบริษัท BRIGHT MEDICAL COMPANY ซึ่งประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 4 อัตรา

มีระยะเวลาการจ้ าง 2 ปี สามารถต่ออายุได้

โดยนายจ้ างจะจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำง านครั้งแรก ที่พัก และรถรับส่งระหว่างที่พักและสถานที่ทำง าน ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันสุขภาพ (ตามนโยบายของแต่ละบริษัท) ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565

“เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา นายจ้ างซาอุฯ ได้แจ้งความต้องการรับสมัครพยาบาลชาวไทย ครั้งแรก จำนวน 309 อัตรา และรับสมัครเพิ่มครั้งนี้อีก 404 อัตรา เป็นล็อตที่ 2 ซึ่งนอกจากต้องการจำนวนพยาบาลเพิ่มขึ้นแล้ว การรับสมัครในรอบนี้ยังต้องการผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในหลายระดับ และพร้อมให้อัตราเงินเดือนสูงขึ้นตามประส บการณ์ ซึ่งถือเป็นข่าวดีของพยาบาล และเป็นการเพิ่มทางเลือก

เพิ่มโอกาสการทำง านให้คนไทยที่ไม่ได้จำกัดแค่เพียงภายในประเทศ ตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงง าน ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการมีง านทำให้คนไทยทุกกลุ่ม เพื่อสร้างรายได้ สร้างความมั่นคง ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงง าน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหาง าน กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครง านพยาบาล เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 60 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และต้องจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ขึ้นไป โดยมีอัตราค่าจ้ าง ดังนี้

ผู้จัดการพยาบาล (Nurse Manager) จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้ างเดือนละ 8,135 – 11,824 ริยาล หรือประมาณ 74,397 – 108,134 บ าท ประส บการณ์ 10 ปีขึ้นไป ปริญญาโทหรือปริญญาเอกพยาบาลศาสตร์ ประส บการณ์ 4 ปีขึ้นไป

หัวหน้าพยาบาล (Head Nurse) จำนวน 30 อัตรา ค่าจ้ างเดือนละ 6,145 – 8,320 ริยาล หรือประมาณ 56,197 – 76,088 บ าท ประส บการณ์ 9 ปีขึ้นไป ปริญญาโท ประส บการณ์ 6 ปีขึ้นไป

พยาบาลหัวหน้าเวร (Charge Nurse) จำนวน 50 อัตรา ค่าจ้ างเดือนละ 5,155 – 6,978 ริยาล หรือประมาณ 47,144 – 63,815 บ าท ประส บการณ์ 7 ปีขึ้นไป ปริญญาโท ประส บการณ์ 4 ปีขึ้นไป

พยาบาลผู้ดูแล 1 (Staff Nurse 1) จำนวน 200 อัตรา ค่าจ้ างเดือนละ 4,320 – 5,850 ริยาล หรือประมาณ 39,507 – 53,500 บ าท ประส บการณ์ 5 ปีขึ้นไป ปริญญาโท ประส บการณ์ 2 ปีขึ้นไป

พยาบาลผู้ดูแล 2 (Staff Nurse 2) จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้ างเดือนละ 3,625 – 4,423 ริยาล หรือประมาณ 33,151 – 40,449 บ าท ประส บการณ์ 2 ปีขึ้นไป

พยาบาล (Nurse) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้ างเดือนละ 4,200 ริยาล หรือประมาณ 38,410 บ าท 

(อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 : 1 ริยาล เท่ากับ 9.1453 บ าท)

ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนและมีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักง านจัดหาง านจังหวัดทุกจังหวัด สำนักง านจัดหาง านกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงง านไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำง านไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักง านประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas หลังจากนายจ้ างคัดเลือกคนหาง านด้วยตนเอง ผ่านการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงง าน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหาง าน หรือสายด่วนกรมการจัดหาง าน โทร. 1694.

ขอขอบคุณข้อมูล sentangsedtee.com  เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box