ประโยชน์ ของคลองไ ส้ไก่ เป็นแหล่งอาหารสร้างประโยชน์บนพื้นที่ทำกิน

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

คลองไ ส้ไก่ คือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน เป็นหนึ่งในรูปแบบหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บนํ้าและกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้น

วิธีขุดคลองไ ส้ไก่

ให้ขุดเป็นร่องโดยมีความกว้างและความลึก 50 เซนติเมตร โดยนำดินที่ได้จ า กการขุดขึ้นมาถมในฝั่งตรงข้ามของแหล่งน้ำที่ไหลมา ทำคันดินให้กว้าง 1 เมตร แล้วปลูกแฝกเพื่อลดการพังทลายของคันดิน ปลูกไม้ผล และผักสวนครัวไว้เป็นแหล่งอาหาร

นอกจ า กนี้ให้ขุดหลุมเล็กๆ เพื่อให้น้ำที่ไหลมาตกในหลุม เป็นการชะลอน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้ไหลแรงเกินไป รวมถึงการทำฝายเล็กๆ เป็นระยะๆ เพื่อชะลอน้ำ ทำให้น้ำซึมลงใต้ดินได้มากที่สุด และยังเป็นการล็อกตะกอนดินที่เกิดจ า กการทับถมกันของใบไม้และอินทรียวัตถุต่างๆ ซึ่งอุดมด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช

การขุดคลองไ ส้ไก่มี 3 แบบ คือ

1คลองไ ส้ไก่บนพื้นที่ลาดเอียงที่เป็นภูเข าจะขุดคลองไ ส้ไก่เพื่อรับน้ำจ า กบริเวณพื้นที่ลาดชันให้ลงมาสู่คลองไ ส้ไก่ เพื่อให้น้ำไหลเอื่อยๆ ซึมลงดินให้มากที่สุดแล้วไหลผ่านไปยังพื้นที่ต่ำสุด

2คลองไ ส้ไก่บนพื้นที่เนินจะขุดคลองไ ส้ไก่เพื่อเปลี่ยนทางน้ำให้ไหลมายังพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้เกิดความชุ่มชื่นของพื้นที่

3คลองไ ส้ไก่บนพื้นที่ราบลุ่มจะขุดคลองให้คดโค้งให้น้ำไหลเอื่อยแล้วค่อยๆ ไหลแบบเคลื่อนตัวตลอดเวลา นอกจ า กกระจายความชุ่มชื้นแล้วยังทำให้อากาศเข้ามาแทรกในน้ำ ทำให้น้ำไม่เน่า

ประโยชน์ของคลองไ ส้ไก่

1.กักเก็บน้ำให้ซึมลงดิน

2.เปลี่ยนทางน้ำให้กระจายสู่พื้นที่เพาะปลูก

3.ล็อกตะกอนดินหรือธาตุอาหาร

4.ป้องกันการพั งทลายของหน้าดิน

แหล่งที่มา http://ajourneyinspiredbytheking.org เรียบเรียงโดยเพจเกษตรบ้านไร่

เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box