Wednesday, 29 November 2023

ไอเดียสวนหย่อมข้างบ้านสวยๆ ลองเอาไปทำตามดู

ไอเดียสวนหย่อยแบบที่ 1 เป็นสวนหย่อมที่สวยมากๆ มีทางเดินบนสระน้ำให้ชมปลา

ไอเดียสวนหย่อยแบบที่ 2 เน้นร่มรื่น น่าพักผ่อน

ไอเดียสวนหย่อยแบบที่ 3 ไอเดียทางเดินแบบใหม่ เก๋มาก

ไอเดียสวนหย่อยแบบที่ 4 ปลูกต้นไม้เป็นแนวยาว เน้นต้นไม้ต้นเล้กๆ

ไอเดียสวนหย่อยแบบที่ 5 แบบมีรั้วเป็นต้นไม้

ไอเดียสวนหย่อยแบบที่ 6 พื้นที่จำกัดก็แต่งสวนได้

ไอเดียสวนหย่อยแบบที่ 7 แบบโต๊ะเก้าอื้ให้นั่งพักผ่อน

ไอเดียสวนหย่อยแบบที่ 8 ปลูกหญ้าแล้วปูนพื้นทางเดินด้วยกระเบื้อง

ไอเดียสวนหย่อยแบบที่ 9 ปลูกต้นไม้เป็นแนวยาวกั้นสัดส่วนชัดเจน

ไอเดียสวนหย่อยแบบที่ 10 ปลูกต้นไม้เป็นแนวยาวร่มรื่น

ไอเดียสวนหย่อยแบบที่ 11 ปลูกต้นไม้เป็นแนวยาวสวยน่าเดิน

Facebook Comments Box