ปลูกมะม่วงต้องรู้จักวิธีการนี้ วิธีทำให้แตกช่อดอกเยอะ

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

การตัดแต่งกิ่งมะม่วงพั น ธุ์ต่างๆ

การตัดแต่งกิ่งมะม่วงที่ปลูกในระยะชิด

1. เริ่มจ า กการเลี้ยงยอดหรือ ลำต้น ที่เกิดจ า กการติดต าจ นสูง 50 เซนติเมตร

2. ใช้เล็บสะกิดยอดออก หรือใช้ปลายมีดบ ากเป็นรูปสามเหลี่ยมปลิดต า Eอดออกเพื่อให้ต าข้างที่อยู่ใกล้ๆ ระดับเดียวกันแตกออกเป็นกิ่งข้าง

3. ปล่อยให้ต าข้างแตกโดยอิสระ เมื่อกิ่งแตกออกมามีความย าว 3-4 นิ้ว เลือกเลี้ยงกิ่งที่แข็งแรงมีขนาดใกล้เคียงกันไว้ 3-4 กิ่ง และ ควรมีทิศทางที่เป็นมุมพอดีได้ระยะกันไม่แคบหรือกว้างเกินไป

4. เมื่อยอดที่เลี้ยงไว้ 3-4 กิ่ง พอเป็นใบแก่ก็ทำลายยอดอีกครั้งเพื่อให้แตกกิ่งแขนงพร้อมกัน และเลือกไว้ยอดละ 2 กิ่ง เลือกกิ่งที่สมบูรณ์อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามมีง่ามกิ่งกว้าง มุมง่ามกิ่งประมาณ 60 องศา ถึงรัศมียอดทั้งหมดจะได้ 6-8 ยอด

5. เมื่อยอดชั้นที่ 2 เลี้ยงไว้ 6 หรือ 8 กิ่ง เกิดใบแก่อีกครั้งก็จะทำ ล า ยยอดเช่นกัน ขั้นตอนที่ 2 และ 3 และเลี้ยงไว้ ยอดละ 3 กิ่ง มุมง่ามกิ่งประมาณ 45 องศา ก็จะได้ยอดครั้งนี้ (ครั้งสุดท้าย) 18 หรือ 24 กิ่ง

6. ถ้าเขียนเป็นสูตรตั้งแต่เริ่มปลูกจ นถึงขั้นสุดท้ายคือ 1-3-6-18 หรือ 1-4-8-24 ถ้าการตัดแต่งกิ่งเลี้ยงยอดไว้ครั่งละ 3 กิ่ง ตลอดก็จะได้เป็นสูตร 1-3-9-27

การตัดแต่งกิ่งมะม่วงที่ให้ผลแล้วระยะชิด เมื่อปลูกมะม่วงไปได้ 3-4 ปี เป็นช่วงที่จะเริ่มให้ต้นมะม่วงออกดอกและผลอย่างเต็มที่ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะต้องทำการตัดแต่งกิ่ง

เพื่อควบคุมทรงพุ่มของต้นมะม่วงให้มีขนาดเท่าเดิม การตัดแต่งกิ่งจะต้องตัดให้เหลือสั้นโดยตัดจ า กปลายกิ่งลึกเข้ามา 3 ช่วงใบ ทุกกิ่งทุกต้น ซึ่งตัดแล้วทรงพุ่มมะม่วงจะเหลือประมาณ 2 ช่วงใบ (ช่วงการเจริญ)

และการตัดใบครั้งต่อๆ ไป ก็จะทำในลักษณะเดียวกันนี้ แต่จะเหลือโคนกิ่งของช่วงใบที่ 3 ติดอยู่ปลายกิ่ง ช่วงใบที่ 2 กิ่งละ 2 ย าวประมาณ 10 เซนติเมตร โดยเลือกเอากิ่งที่แตกเข้าในพุ่มไว้ เพื่อป้องกันมิให้ทรงพุ่มมีขนาดเกิน 1 เมตร

การตัดแต่งกิ่งจะอาศัยต าที่โคนกิ่ง เมื่อกิ่งแตกออกมาโตพอสมควร ควรจะทำการ ปลิดกิ่งที่ไม่ต้องการออก เหลือไว้แต่กิ่งที่เจริญเหมาะสมการตัดแต่งกิ่งจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วจึงจะทำให้ยอดที่แตกออกมาแก่และสมบูรณ์พอที่จะออกดอกได้ในปีนั้นเลย

ถ้าไม่มีการเตรียมการหรือตัดแต่งช้าเกินไป จะส่งผลต่อผลผลิตที่จะได้ในปีนั้นอาจจะลดลงไปได้มาก การจะตัดแต่งควรทำในเดือนมิถุนายน ซึ่งยอดจะแก่ในเดือนพฤศจิกายน ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน นับตั้งแต่ตัดแต่งกิ่ง

การตัดแต่งกิ่งมะม่วงที่ให้ผลแล้ว (ต้นใหญ่)

ครั้งที่ 1 ควรเริ่มลงมือตัดแต่งหลังจ า กเก็บเกี่ยวผลแล้วทุกปี ประมาณต้นเดือนมิถุนายน มะม่วงยังไม่แตกใบอ่อน โดยเริ่มเลือกตัดแต่งกิ่งจ า กโคนต้นกิ่งใดกิ่งหนึ่งไปถึง ปลายกิ่งจ นครบทุกกิ่ง กิ่งที่ควรจะตัดทิ้งได้แก่

1. กิ่งน้ำค้างหรือกิ่งกระโดง

2. กิ่งที่เป็นโ ร คหรือกิ่งแห้ง

3. กิ่งไขว้ คือกิ่งที่ชี้ผิดทิศทางไปชี้ออกนอกข ายพุ่ม

4. กิ่งกาฝาก และกิ่งที่ฉีกหักเสียหาย

5. กิ่งซ้อนทับ คือกิ่งที่เกิดในตำแหน่งใกล้เคียงกัน ควรตัดออกกิ่งหนึ่ง

6. ในตำแหน่งกิ่งใหญ่ๆ มีกิ่งแซมให้ตัดออก

7. ต้นที่ถูกลมพัดยอดเอียง หรือต้นที่สูงเกินไป อาจจะตัดกิ่งที่สูงเกินออกไป

8. ตำแหน่งปลายกิ่งมีกิ่งแตกเป็นกระจุกไว้ 2-3 กิ่ง ให้เป็นมุมสวยงามห่างกันนอกจ า กนั้นจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งบริเวณปลายกิ่ง เพื่อควบคุมทรงพุ่มทรงต้น การตัดแต่งกิ่งที่ปลายกิ่ง จะเป็นส่วนช่วยให้การออกดอกและติดผลของมะม่วง เป็นไปอย่ างสม่ำเสมอ

วิธีการตัดแต่งกิ่งมะม่วงเพื่อควบคุมทรงพุ่ม เป็นการตัดแต่งที่ปลายกิ่งซึ่งจะปฏิบัติดังนี้คือ

1. ถ้าตัดมะม่วงที่ทรงพุ่มเพิ่งเริ่มจะชนกัน การตัดแต่งปลายกิ่งจะตัดในลักษณะตัดลึกจ า กปลายกิ่งเข้ามา 1 ช่วงข้อ โดยตัดทุกกิ่งทุกต้น

2. ถ้าต้นมะม่วงที่ทรงพุ่มมาเกย การตัดแต่งปลายกิ่งจะตัดในลักษณะ ตัดลึกจ า กปลายกิ่งเข้ามา 2-3 ช่วงข้อ โดยตัดแบบกิ่งเว้นกิ่งทุกต้น หรือตัดปลายกิ่งทุกกิ่งแต่ตัดต้นเว้นต้นก็มีค่าเท่ากัน

3. ตัดที่ตัดในลักษณะตั้งข้อ 2 ยังเห็นว่าทรงพุ่มยังทึบอยู่ก็อาจจะตัดเป็นลึกจ า กปลายกิ่งเข้ามา 2-3 ช่วงข้อ โดยตัดทุกกิ่ง ทุกต้นเลย

การตัดแต่งปลายกิ่งควรจะทำราวเดือนมิถุนายน ยอดอ่อนก็จะแตกราวเดือนกรกฏาคม และมาแก่ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะทันต่อการออกดอกพอดี ครั้งที่ 2 จะดำเนินการหลังจ า กหมดฝนแล้ว โดยจะตัดแต่งกิ่งที่แตกออกมาจ า กส่วนของกิ่งใหญ่ และลำต้นภายในทรงพุ่ม

แหล่งที่มา https://champtechno.blogspot.com

เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box