เทคนิคการการมะละลกอให้ลูกดก

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

เนื่องจ า กต้นมะละกอจะเตี้ยเหมือนกับเริ่มต้นปลูกใหม่ซึ่งจะส่งผลในเรื่องการจัดการแปลง มีส่วนลดการระบ าดของโ ร คและแมลงได้ เกษตรกรตัดต้นมะละกอทำสาวทุกปีจะตัดวงจรโ s คและแ ม ล งได้ ที่สำคัญพบว่าต้นมะละกอที่มีการทำสาวทุกปีจะมีการติดดกเหมือนกับต้นมะละกอปลูกใหม่ซึ่งผิดกับต้นมะละกอที่ไม่เคยทำสาวเลยจะมีการออกดอก

และติดผลน้อยลง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมะละกอในเชิงพาณิชย์ จะสามารถกำหนดการให้ผลผลิตด้วยวิธีการทำสาวกำหนดให้ต้นมะละกอมีผลผลิตข ายได้ในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนมกราคมเรื่อยมาจ นถึงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อเกษตรกรได้เก็บผลผลิตมะละกอรุ่นแรกไปแล้ว (คอแรก) ควรจะทำสาวด้วยการตัดต้นมะละกอแล้วเลี้ยงยอดใหม่ ซึ่งหลังจ า กตัดต้นไปแล้วเพียง 3 เดือน ยอดใหม่ที่แตกออกมาจะเริ่มออกดอกและติดผลตรงต ามสายพันธุ์เดิมและเก็บผลมะละกอดิบได้ในเดือนที่ 4 หลังจ า กตัดต้น

เทคนิคในการทำสาวให้ตัดต้นมะละกอให้สูงจ า กพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร (เผื่อลำต้นมะละกอจะต้องผุเปื่อยเน่าลงมาอีกประมาณ 1 คืบ) มีเกษตรกรหลายรายมักจะเข้าใจผิดด้วยการเอาถุงพลาสติกมาครอบต้นส่วนที่ตัดเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นเ u่ า วิธีการนี้ไม่ถูกต้อง

การเอาถุงพลาสติกมาคลุมรอยแผลที่ตัดจะมีผลทำให้ลำต้นเน่ามากกว่า เนื่องจ า กน้ำที่ระเหยจ า กลำต้นจะไปเกาะติดที่พลาสติกจ นขังเต็มอยู่ในลำต้น ไม่มีที่ระบ ายน้ำออกส่งผลให้ลำต้นเน่าในที่สุด แต่ถ้าปล่อยไว้ต ามธรรมชาติถึงแม้จะมีฝนตกจ นมีน้ำขัง น้ำจะแห้งหรือระเหยไปเองเพราะแผลจะโดนแดดโดยตรง แต่เกษตรกรจะต้องช่วยเจาะรูให้น้ำมีทางระบ ายออกจ า กลำต้นด้วย

ในการทำสาวเพื่อจะให้มีการแตกยอดใหม่ที่ดีควรทำในช่วงฤดูฝน หลังจ า กตัดต้นมะละกอเสร็จแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องทาย าเ ชื้ อราหรือปูนแดงบริเวณรอยแ ผ ล เ นื่ องจ า กธรรมชาติส่วนที่เป็นรอยแ ผ ลจะผุเปื่อยไปจ นถึงบริเวณที่ยอดต าใหม่จะแตกออกมา

หลังจ า กตัดต้นมะละกอเพื่อทำสาวเสร็จเกษตรกรจะต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 16-16-16 หรือสูตรตัวหน้าสูง เช่น 32-10-10 และใส่ปุ๋ยคอกเก่าร่วมด้วย มีการให้น้ำอย่ างสม่ำเสมอ

หลังจ า กนั้นจะมียอดมะละกอแตกออกมาใหม่หลายยอด ให้คัดเลือกยอดที่สมบูรณ์ที่สุดเหลือไว้เพียงยอดเดียวเท่านั้นเพื่อไม่ให้ยอดเจริญแข่งกัน กิ่งที่เราไม่ต้องการให้ทำการการตอน เพื่อนำไปปลูกเป็นมะละกอต้นเตี๊ยต่อไป

ข้อควรระวัง ห้ามใส่ปุ๋ยมาก หรือใส่บ่อยเกินไปเพราะจะทำให้รากและโคนเ u่ า ถ้าไม่เน่าก็จะทำให้ต้นมะละกออ่อนแอเกิดโ ร คใบหงิกได้ง่าย หรือเกิดโ ร คใบเหลืองได้

เป็นอย่ างไรกันบ้างครับกับการปลูกมะละกอ เป็นวิธีง่ายๆ ที่สามารถปลูกได้ทุกที่ และการทำสาวให้ตัดต้นมะละกอให้สูงจ า กพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร ทำให้ลูกดกได้ผลจริง ลูกดก ก็อย่ างลืมลองไปทำดูนะครับ

เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box