ขั้นตอนการปักชำกิ่งพั น ธุ์ แบบควบแน่น

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

วิธีอนุรักษ์พั น ธุ์พืชได้ การขย ายพั น ธุ์พืชผักพื้นบ้านแบบควบแน่นอย่ างมีประสิทธิภาพเป็นวิธีการที่สามารถลดเวลา ต้นทุนและการดูแลรักษาสามารถกำหนดปริมาณของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการบริโภคได้อย่ างแม่นย ำ

เกษตรกรสามารถใช้วิธีนี้อนุรักษ์พั น ธุ์พืชได้กับพืชผักและผลไม้ 30 กว่าตัวอย่ างสามารถขย ายได้ทีละมากๆ เมื่อเกิดน้ำท่วมหรือลมพัดต้นแม่พั น ธุ์เสียหายเรามาเริ่มการขย ายพั น ธุ์ แบบควบแน่นไปพร้อมๆกันได้เลย

วัสดุอุปกรณ์

1.ยอดพั น ธุ์ ความแก่อ่อน 40- 60%

2.น้ำสะอาด

3.แก้วพลาสติคขนาดบรรจุ 6-10 ออนซ์(หรือภาชนะที่ขนาดใหญ่กว่าดูต ามขนาดของยอดหรือกิ่งพั น ธุ์)

4.ถุงพลาสติคใสขนาด 6×11 นิ้ว(หรือขนาดใหญ่กว่า)

5.ย างวงเส้นเล็กหรือเชือก

6.กรรไกรแต่งกิ่งและกรรไกรเอนกประสงค์

วิธีทำ

1. เก็บดินจ า กบริเวณที่มีอินทรีวัตถุน้อยทำดินให้ร่วนซุย

2. พรมน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปั้นดูพอติดมือ(กำพอเป็นก้อน)

3. นำดินใส่ให้เต็มแก้วพลาสติคหรือภาชนะกระถางที่จะใช้กดดินให้แน่น ระดับ 80%

4. ใช้ไม้แหลมหรือกรรไกรเสียบตรงกลางภาชนะที่ใส่ดินให้ลึกไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของแก้ว

5. ใช้กรรไกรคม ตัดยอดพืชพั น ธุ์ ต ามที่ต้องการ ตัดให้ย าวประมาณ 12 – 18 ซม. ข้อสำคัญ อย่ าให้แ ผ ลที่ตัดเปลือกฉีก จะออกรากไม่ดี

6. ใช้กรรไกรตัดหนามออกให้หมด ป้องกันหนามแทงถุง ถ้าอากาศเข้าจะออกรากย าก

7. นำยอดพั น ธุ์เสียบลงในรูที่เตรียมไว้ ให้สุด

8. ใช้นิ้วหัวแม่มือ กดดินรอบกิ่งมะนาวให้แน่นอย่ าให้หลวมจะออกรากย าก

9. นำถุงพลาสติคครอบลงแล้วรัดด้วยย างวงจำนวน 2 เส้น แล้วดึงก้นถุงให้ย างไปรัดอยู่ที่ขอบปากแก้ว

10. นำไปเก็บไว้ในที่ร่มรำไร หลังจ า กนั้น 15 – 20 วัน ให้ตรวจดูราก พอพบรากให้ปล่อยจ นรากมีสีน้ำต าลค่อยกลับถุง

การกลับถุง มีวิธีดังต่อไปนี้

1. ให้นำถุงออกจ า กแก้ว ช่วงเย็น เพื่อป้องกันความร้อน

2. นำถุงออกแล้วนำแก้วควบแน่นที่ออกรากแล้วใส่กลับลงไปในถุง (เปิดปากถุงไว้ ไม่ต้องใช้ย างวงรัด)

3. ทิ้งไว้ในร่มรำไรประมาณ 5 – 7 วัน ค่อยนำแก้วออกจ า กถุงเพื่อให้กิ่งพั น ธุ์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

4. หลังจ า กนั้นนำแก้วที่ออกจ า กถุงพักตัวไว้ในร่ม 7 – 10 วัน ค่อยนำไปเพาะในกระถางหรือนำไปปลูกได้เลย

โดย ลุงเฉลิมบอกว่าลงทุนแค่แก้วพลาสติกใสเพื่อจะได้มองเห็นรากที่งอก,ย างเส้นวงเล็ก, ถุงพลาสติกและดินทั่วๆ ไป

แต่ถ้าเป็นดินขุยไผ่ยิ่งดี(ห้ามใส่ปุ๋ยเพราะทำให้ดินร้อน)เอาดินมาพรมน้ำทดลองกำ ถ้าดินจับตัวเป็นก้อนมีความร่วนซุย

ก็ใช้ได้เป็นเทคนิคง่ายๆ ทำเองได้ ใช้ทุนไม่สูง “ลุงเฉลิมไม่หวงวิชา” ลุงกล่าว

ขอบคุณข้อมูล

วิธีการขย ายพั น ธุ์พืช ด้วยการปักชำแบบควบแน่น

โดยแนวคิดของนายเฉลิม พีรี จ า ก ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเ นื่ องมาจ า กพระราชดำริ

บ้านวัดใหม่ ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box