12 ไอเดียรั้วไม้ไผ่สวยๆ

ไอเดียรั้วบ้านไม้ไผ่ สร้างด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ สวยงามลองมาชมดูกันครับ

ไอเดียรั้วไม้ไผ่แบบที่ 1 เรียงเป็นแนว เหมาะกับบ้านมากๆ

ไอเดียรั้วไม้ไผ่แบบที่ 2 แบบเปิดปิดได้

ไอเดียรั้วไม้ไผ่แบบที่ 3 รั้วยาวตลอดทางเดิน

ไอเดียรั้วไม้ไผ่แบบที่ 4 รั้วแบบสาน

ไอเดียรั้วไม้ไผ่แบบที่ 5 รั้วไม้ไผ่สานสีแดง

ไอเดียรั้วไม้ไผ่แบบที่ 6 รั้วแบบมั่นคง

ไอเดียรั้วไม้ไผ่แบบที่ 7 รั้วสานเป็นรูปก้างปลา แข็งแรงทนทาน

ไอเดียรั้วไม้ไผ่แบบที่ 8 รั้วริมสระ

ไอเดียรั้วไม้ไผ่แบบที่ 9 รั้วไม้ไผ่แบบผ่าครึ่ง สามารถตกแต่งต้นไม้ได้

ไอเดียรั้วไม้ไผ่แบบที่ 10 รั้วรอบๆต้นไม้

ไอเดียรั้วไม้ไผ่แบบที่ 11 รั้วเตี้ยๆ

ไอเดียรั้วไม้ไผ่แบบที่ 12 รั้วริมทางเดิน

ไอเดียรั้วไม้ไผ่แบบที่ 13 รั้วสานเป็นรูปตัวx

Facebook Comments Box