วิ ธีดึงเส้นเอ็นแนวเขตที่ดินให้ถูกต้อง คน มีที่ดินควรรู้ไว้

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

วันนี้เราจะพามาเรียนรู้ถึงวิ ธีการดึงเส้นเอ็นแนวเขตที่ดินให้ถูกต้องกัน ซึ่งคนที่มีที่ดินควรศึกษาหาความรู้เอาไว้ เพราะที่ดินนั้นเป็นท รั พ ย์สินที่ค่อนข้างจะมีราคาอยู่มากใครๆก็อย ากได้ เรื่องบ างเรื่องถ้าเราไม่รู้อาจจะเป็นช่องว่างให้เข าหลอ กเอาได้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

การวางรังวัดเขตที่ดินซึ่งจะยึดต ามหมุดปักบอ กเขตที่ทำการติดตั้งเอาไว้เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับข้ อมูลและแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินของแต่ละที่ เป็นความรู้รอบตัวซึ่งหากไม่เคยเจอสถานการณ์แบบเดียวกันนี้อาจยังไม่เข้าใจชัดเจ น โดยในวันนี้เรานำบทความเกี่ยวกับการล้อมรั้วเขตที่ดินของหมุดปัก ว่ามีการวัดขึงด้วยเส้นเอ็นอ ย่ า งไร จึงถูกต้อง

บ างครั้งหากเจ้าของที่ดินอาจตั้งใจขยับหมุดปักเพื่อให้ที่ดินของตนเองมากขึ้น โดยในโลกโซเชียลได้มีตัวอย่ า งที่เจ้าของโพสต์ ปรึกษาชาวเ ฟ ส บุ คว่ า ตำแหน่งที่ถูกต้องในการดึงเชือ กเอ็นจ า กหมุดปักควรอยู่ในตำแหน่งใดถึงจะถูกต้องที่สุด

เส้นเอ็นสีเขียวนั้นจะต้องอยู่ตำแหน่งกลางพอ ดี และหากไม่ได้ตกลงใช้รั้วเริ่มกัน ก็ต้องจัดการขอบรั้วและฐานรากที่ไม่รุกล้ำแนวเขตที่ดินด้านใดด้านหนึ่ง โดยให้กากบ า ทกลางหมุดแล้วทำการแบ่ง 4

มีคนเข้ามาให้ความคิดเห็นเยอะ

โดยเสาของทางฝั่งเราจะต้องอยู่ในเส้นแบ่งนั้นๆ แต่ในรูปตัวอ ย่ างที่นำมาลงนั้นเป็นการปักหมุดที่คลาดเคลื่อน และผิ ดในข้ อรุกล้ำที่ดินแปลงอื่น

การดึงเส้นเอ็นที่ถูกต้องนั้น ต้องดึงจ า กตรงกลางหมุดที่ดินเลย แต่ถ้าไม่อย ากมีปัญหาภายหลังก็สามารถใช้ขอบด้านในเป็นหลักก็ได้ แต่ถ้ามีการคุยกันเข้าใจแล้ว ก็ใช้วิ ธีกากบ า ทกลางหมุด เรียกว่าเป็นกลางและถูกต้องที่สุด

เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box