ไอเดียเล้าไก่สวยเป็นระเบียบ

ไอเดียเล้าไก่แบบที่ 1 สามารถเลี้ยงไก่ได้หลายตัวมาก

ไอเดียเล้าไก่แบบที่ 2 เล้าไก่แบบสูงสองชั้น

ไอเดียเล้าไก่แบบที่ 3 เล้าไก่แบบธรรมดาสร้างจากไม้

ไอเดียเล้าไก่แบบที่ 4 เล้าไก่ขนาดกลางมีหลังคา

ไอเดียเล้าไก่แบบที่ 5 ตกแต่งรอบๆเล้าไก่ด้วยต้นไม้

ไอเดียเล้าไก่แบบที่ 6 เล้าไก่แบบบ้านข้างในมีที่ให้ไก่นอน

ไอเดียเล้าไก่แบบที่ 7 ขนาดเล็กเน้นความสวยงาม

Facebook Comments Box