8 ไอเดียผักริมรั้ว ปลูกไว้กินเองมีประโยช น์ ปลูกvายได้ด้วย

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ผักริมรั้ว หรือผักต ามบ้านๆ เรานั้น เป็นพืชผักที่ไม่ต้องซื้ อต้องหา เหมือนผักแพงๆ ต ามตลาดหรือซูเปอร์มาเกต

สาม ารถหากินได้ง่า ย แถมยังมีประโยช น์ที่เรานึกไม่ถึงเลย วันนี้เรามีผัก 8 ชนิด ที่เป็นผักหาง่ า ย มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

1.ใบชะพลู

ภาคเหนือ เรียกว่าผักแค ผักปูนา พลูนก พลูลิง ภาคใต้เรียกว่า ผักนมวา ภาคอิสานเรียกว่า ผักอีเลิด ผักเล็ก ผักปูลม

นิยมนำมาประกอบอาหารหรือกินเป็นผักเคียง เช่น ลาบ น้ำตก แกงแค แกงอ่อม ปลาย่าง ร่วมถึงน้ำพริกชนิดต่างๆ

แกงกะทิใส่ใบชะพลูกับหอยแครง แกงคั่วหอยขม หรือกินกับส้มตำ และที่นิยมมากที่สุดคือกินเป็นใบห่อเมี่ยงคำที่ให้รสชาติเข้ากันอย่างดี

ใบชะพลูมีกลิ่นหอม รสเผ็ดอ่อนๆ กินแล้วช่วยบำ รุงธา ตุ ช่วยเจริญอาห าร ขับลม แก้ท้อ งอืดท้ องเฟ้อ ช่วยขั บเสม ห ะ

2.ผักกูด

ผักกูดเป็นผักที่เอาไปลวกกินเป็นผักแนม ได้แก่กินกับน้ำหพริก นำมาต้ม มายำ หรือแกง ผัดก็อร่อย ตัวผักกูดเองมีรสจืดอมหวาน

กรอบอร่อย มีเคล็ ดลั บ การกินผักกูดที่อร่อยที่สุดคือกินช่วงหน้าแล้ง ผักกูดจะมีรสชาติอร่อยที่สุด ไม่ฝาด

นอกจ า กร่อยแล้วผักกูดยังอุดมไปด้วยธาตุเหล็ก ช่วยบำรุงโลหิต บำรุงสายต า

3.บัวบก

เป็นผักที่หาง่ายขึ้นได้ทั่วไป มีชื่อเรียกต ามแต่ละภาคแตกต่างกันออกไป เช่น ผักหนอก ผักแว่น นิยมนำมาทำน้ำใบบัวบก

ผสมน้ำต าลนิดหน่อย ได้สุขภ า พ รสหอมเย็ น ชื่นใ จ หรือกินสดทั้งใน นำมาเป็นผักแนม แกล้มกับอาหารรสจัดๆ เข้ากันได้ดี

เช่น น้ำพริก ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทน นอกจ า กนี้ยังใส่ในแกงเผ็ดและยำ ทำให้รสชาติอาห า รอร่อยขึ้น

บัวบกช่วยระบ า ยความร้อน แก้อ่อ นเพ ลีย บำ รุง หัวใ จ บำ รุงส มอ ง แก้ไมเ ก ร น แ ก้ช้ำใ น ทำให้เ ลื อ ดกระจาย หา ย ฟ ก ช้ำเร็วขึ้น

4.ผักหวาน

ที่บจริงผักหวานค่อนข้างหาได้ย ากต ามธ ร ร มช าติแล้วยกเว้นในแถบชุมชนที่มีภูเข า หรือผักหวานที่ปลูกข า ย ต ามตล าด ก็มีให้เห็นอยู่มาก

นิยมนำมาประกอบอาหารได้หลายแบบ เช่น แกงใส่ปลาย่างผสมใบชะอม แกงอ่อม แกงใส่ใข่มดแดงนำไปนึ่งแล้วจิ้มกับน้ำพริกแจ่ว

แกงผักหวานใส่ปลาย่างกับวุ้นเส้น เป็นต้น ประโยช น์ของการกิ นจะช่วยให้ บำรุ งสา ยต า ขับถ่ายดี บำรุ งกร ะดู ก

5.ผักปลัง

กินอร่อยได้ทั้งยอดอ่อน ใบอ่อนและดอกอ่อน กินเป็นผักต้ม ลวกหรือนึ่งสุก จิ้มน้ำพริก ผัดผักไฟแดง

หรือเอายอดอ่อนกับดอกอ่อนไป แกงส้มหรือผัดน้ำมันหอย

ผักปลั งช่วยในการระบ า ย จึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญห าเรื่องการขั บ ถ่ า ย

6.หัวปลี

นิยมกินปลีกล้วยน้ำว้า เพราะฝาดน้อย หัวปลีสีแดงเมื่อแกะใบเลี้ยงออกจ นถึงชั้นที่มีสีข าวนว ล

จะนำมาผ่าปลีต ามย าวเป็นส่วนๆ แล้ว ต้องนำไปแช่น้ำผสมน้ำมะข ามเปียกหรือน้ำมะนาวก่อน เพื่อรั ก ษ าปลีกล้วยให้ข าวนวลน่ากิน

อาหารไทยนิยมกินปลีกล้วยสดกับเต้าเจี้ยวหลน กะปิคั่ว ผัดไทย ชุบแป้งทอด ปรุงเป็นแกงเลียง  หัวปลีแก้ โล หิ ต จ าง

ลดคว ามดั นโ ลหิ ต แก้ร้ อ นใ น กระห า ยน้ำ ที่สำคัญคือบำรุ งน้ำนมในคุณแ ม่ลู กอ่ อน

7.ใบยอ

ใบยออุมไปด้วยแคลเซียม ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน นิยมนำมาใช้เป็นใบห่อหมก ส่วนภาคอีสานนำไปทำแกงอ่อมใบยอ

และภาคใต้ก็มีแกงรสเด็ดไม่แพ้กันคือ แกงเผ็ดปลาใส่ขมิ้นใบยอ การกินใบยอให้อร่อยควรตัดเส้นกลางใบออกและลวกก่อนนำมาแกง

จะช่วยลดความข มได้ ใบยอช่วยบำรุ งร่ างก าย แก้ปว ดท้ อ ง ท้องร่ว ง

8.ย่านาง

จัดเป็นพืชที่นิยมฝช้ทำกับข้าวกันอย่างมาก เป็นประจำครัวภาคเหนือและอีสาน ครัวอีสานใช้ใบย่านาง

มาทำแกงหน่อไม้ ซุปหน่อไม้ แกงกับยอดหวาย ใส่แกงขี้เหล็กแบบพื้นบ้าน ใบย่านางทำให้เกิดรสกลมกล่อมอมหวาน

เพื่อกลบรสขื่นและขมนิดๆ กินย่านาง มีฤท ธิ์ เ ย็ น ช่ว ยดับร้อ น ในร่า งก าย

ผักริมรัวเหล่านี้มีประโยช น์มากๆ เลยทีเดียวนะคะ อีกทั้งยังหากินได้ไม่ย าก ถ้าริมรั้วบ้านคุณมีผักต่างๆ เหล่านี้

ก็อย่ าลืมหามาประกอบอาหารกันนะคะ รับรองว่าได้ทั้งอาหารที่มีคุณค่า และยังประหยัดเ งิ นในกระเป๋ าได้มาก

เข้ากับยุคนี้ได้เป็นอย่ า งดีเลยละคะ

ขอขอบคุณที่มา: นิตยสาร ชี ว จิ ต

เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box