Wednesday, 29 November 2023

การปลูกถั่วพูสร้างรายได้ ให้ติดฝักดก ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนเก็บเกี่ยว

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

รู้จักถั่วพู

ถั่วพูเป็นพืชล้มลุก ลำต้นเล็กสีเขียวมักเลื้อยพันกับต้นไม้หรือวัสดุอื่นๆ ในส่วนของใบจะเป็นใบประกอบ โดยมีใบย่อย 3 ใบ โคนใบกลมและส่วนปลายแหลมเป็นรูปใบหอก ดอกสีข าว ม่วง สีน้ำเ งิ น แดง ออกดอกเป็นช่อ ช่อหนึ่งจะมีดอกอยู่ประมาณ 3-12 ดอก

มีกลีบเลี้ยง ผลเป็นฝักแบนมีพูหรือปีกบนฝัก 4 ปีก มีสีเขียว ม่วง เหลือง มีทั้งผิวหย าบและเรียบ 1 ฝักจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 8-20 เมล็ด เป็นพืชที่ปลูกง่ายเจริญเติบโตได้กับดินทุกชนิด ยกเว้นในดินที่มีน้ำขัง ข ย า ยพั น ธุ์ด้วยวิธีใช้เ ม ล็ ดหรือเพาะกล้า

วิธีปลูกถั่วพู แบบง่ายๆ

1.เก็บเ ม ล็ ดแ ก่มาเพาะในถุงดำ หรือในกระบะเพาะชำ หรือถ้าจะปลูกลงดินเลย ก็ขุดหลุมกว้าง 1 ฟุต ลึก 1 ฟุต รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก เศษใบไม้ผุๆ กาบมะพร้าวสั บชิ้นเล็กๆ คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงหยอดเ ม ล็ ดลงไปหลุมละ 4-5 เ ม ล็ ด กลบดินบ างๆ

2.รดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็น รอสัก 10 วัน ต้นถั่วพูน้อยๆ ก็จะงอกขึ้นมาให้เราถอนแยกเลือกเอาต้นที่สมบูรณ์ไว้ 2 ต้น ต่อหลุม

3.เมื่อต้นเริ่มมีอายุมากขึ้น ซึ่งจะออกประมาณ หลังจ า ก 20 วัน และจะออกอีกทีคือ 45 วัน แล้วเ ม ล็ ดจะเริ่มแก่และแห้งลง ในช่วงก่อน 45 วันควรเก็บผลิตออกมารับประทานหรือเก็บข ายได้

ข้อควรระวังในการรับประทานถั่วพู

เนื่องจ า กถั่วพู เป็นพืชที่อุดมไปด้วยโปรตีนสูงจ า กธรรมชาติ และถึงแม้จะสามารถนำถั่วพูมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนก็ต าม แต่ในทุกส่วนของถั่วพูกลับมีส า รที่มีฤ ท ธิ์ยับยั้งการทำงานของเ อ น ไ ซ ม์ทริปซิน ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถย่ อ ยส ล า ยโปรตีนหรือย่อยได้น้อยลง ดังนั้น จึงไม่ควรกินถั่วพูดิบมากจ นเกินไป แต่ควรนำมาต้มให้สุกเสียก่อนก็จะได้ประโยชน์ทางสารอาหารอ ย่ า งเต็มที่ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้แล้ว

ถั่วพูจัดเป็นพืชผักที่มีดีเหนือกว่าพืชตระกูลถั่วทุกชนิด เพราะทุกส่วนของถั่วพูล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอ ย่ า งแท้จริง จ นนับว่าเป็นพืชใกล้ตัวที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร พร้อมสรรพคุณทางย าครบถ้วนชนิดที่ไม่ควรมองข้ามกันเลยทีเดียว

เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box