Wednesday, 29 November 2023

เขียนไว้ดีมาก เตรียมตัวให้พร้อมก่อนแก่ อย่าประมาทกับชีวิต

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ปัจจุบัน มนุษย์เรามีอายุเฉลี่ยแค่ 72 ปี ถ้าคุณอายุ 50 ปีแล้ว ก็จะมีชี วิ ตอีก 22 ปี เวลาผ่านไปเร็วมาก เพราะฉะนั้นอย่าปร ะ ม า ท

จงเตรียมตัวให้พร้อมก่อน

ข้อ1 รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพราะชี วิ ตหลังเลข 5 คือข าลง สวยหล่อเป็นเรื่องรอง สตรองคือเรื่องหลัก

ข้อ 2 ทำงานและเก็บเ งิ นให้ได้ หากตอนแก่ไม่มีเ งิ น เวลาป่ ว ยแล้วหนังเหนียว โ ร คไม่หาย แล้วจะเอาเ งิ นที่ไหนมารักษาสั ง ข า ร ร่า งก ายนี้

ข้อ3 ปลดหนี้เก่า และไม่สร้างหนี้ใหม่

ข้อ4 มีที่อยู่เป็นของตนเอง (ห้องหรือบ้าน มีโลกส่วนตัว ทำสมาธิได้)

ข้อ5 เรียนรู้เทคโนโลยีและข่าวสารใหม่ๆ บ้าง จะทำให้เราไม่ดั กด า น รู้เท่าทันโลกในปัจจุบันได้

ข้อ6 พูดคุยกับลูกหลาน ฟังเข าด้วย ไม่ใช่ให้เข าฟังแต่เรา เพราะโลกระ หว่างเ ราต้องแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่เสมอ

ข้อ7 เพื่อนดีไม่ต้องมีเยอะ เพื่อนเรื่องเยอะไม่ต้องมี

ข้อ8 ฝึกคิดบวก เลิกอารมณ์ร้อน ปากร้าย สายเมาท์ มันอาจจะหมดวัยที่คนอื่นเค้าจะอภัยให้กับเราแล้ว เพราะคุณจะไม่น่า เ อ็ น ดู เหมือนตอนที่ยังเป็นหนุ่มสาว

ข้อ9 ยิ้มให้มาก โกรธให้น้อย หัวเราะให้มากๆ

ข้อ10 อภัยให้กันในย ามที่ยังมีชี วิ ตอยู่ เพราะในอีกไม่ช้า ก็ต้องแยกย้ายลาโลกกันไปแล้ว

ดังนั้น จงรีบออกไปใช้ชี วิ ตซะ ! เพราะประสบการณ์มันติด ตัวติ ดต าคุณ ใครก็ขโม ยตั วตน ของคุณไปไม่ได้หรอก

ขอบคุณเจ้าของบทความ

ขอบคุณเจ้าของภาพ

เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box