ว่ายน้ำข้ามโขงของโตโน่ คือที่สุดง านบุญ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

นักวิชาการอิสระ ชี้ว่ายน้ำข้ามโขงโตโน่ คือที่สุดง านบุญชาวอีสาน แถมสร้างร ายได้ให้คนในพื้นที่ ดร.กิตติธัช นักวิชาการอิสระ เผยผลตอบรับของคนนครพนมต่อการว่ายน้ำข้ามโขงโตโน่ดีมาก จากการสร้างร ายได้ให้คนในพื้นที่ในหลายภาคส่วน

และเชื่ อว่ากิจกรรมครั้งนี้คือที่สุดของง านบุญอีสาน ไม่มีการแบ่งแย กเชื้ อช าติ-ศ าสนา วันที่(22 ต.ค.) เฟซบุ๊ก “Kittitouch Chaiprasith” หรือ ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ

และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้านปรัชญาการเมือ งไดออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า”เทศกาลง านบุญ คือ ที่สุดของชาวอีสาน ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการว่ายน้ำข้ามโขงของโตโน่ครั้งนี้

ถึงได้รับการตอบรับที่ดีมาก ทั้งยอดเงิ นบริจ าค ทั้งจากคนในพื้นที่ จน ผอ.รพ.นครพนมต้องออกมาขอบคุณ หลังยอดจองโรงแรมในจังหวัดเต็มหลายที่ เพราะมันได้ไปสร้างง าน สร้างร ายได้ให้กับคนในพื้นที่นครพนม

นางรำที่มาแสดงในง าน เจ้าหน้าที่ กู้ภั ย หรือฝ่ายต่างๆ ที่ดูแลเรื่องความปลอดภั ยก็มีง านมีร ายได้

ก่อนหน้านี้มีหลายคนออกมาด่าว่าการทำกิจกรรมของโตโน่คือ การสร้างภาระต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

เพราะมองแค่ว่าโตโน่ไปว่ายน้ำ แล้วคนอื่นต้องมาลำบ าก โดยไม่ได้คิดเลยว่าง านนี้เขามีสปอนเซอร์ มีผู้จัด มีทีมง านประสานง านต่างๆ และยอดเงิ นบริจ าคที่ตั้งไว้ 16 ล้าน เขาตั้งไว้ 10% (เกือบ 1.6 ล้าน)

เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าดำเนินการของเจ้าหน้าที่และผู้จัดง านในพื้นที่อยู่แล้ว คนนครพนมได้เต็มๆ จากง านนี้ ได้ทั้งอุปกรณ์โรงพยาบาลจากเงิ นบริจ าค ได้ทั้งร ายได้จากง านเทศกาล/กิจกรรม ได้ทั้งโ ป รโมตการท่องเที่ยว ยอดจองโรงแรม ร้านค้าร้านอาหาร

ไม่แปลกใจที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับโตโน่เป็นอย่างดี ผิ ดกับกระแสในโซเชียลฯ ที่พยายามเล่นง านโตโน่ (เพียงเพราะมีอคติที่เขาไม่สนับสนุนกลุ่ม/แนวคิดการเมื อ งแบบคนเหล่านั้น)

สุดท้ายนี้ที่จะบอกคือ เทศกาลและง านบุญ คือ Soft Power ของไทยอย่างแท้จริงครับ เพราะชาวต่างชาติชอบในง านรื่นเริงของไทยมาก

เพราะมันสนุกและไม่มีการแบ่งแยกเชื้ อช าติ-ศ าสนา คุณจะเป็นใครก็มารื่นเริง กินอาหารและเครื่องดื่มพร้อมร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานได้เสมอ”

แอดมินเพจเกษตรผสมผสานฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

Facebook Comments Box