ชื่นชม “ครูโอ๊ต” พึ่งรู้ว่าถูกเก็บมาเลี้ยงจนประส บความสำเร็จ แต่จะขอเลี้ยงดูท่านไปจนแ ก่

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ ในเมื่อเราเกิดมามาต้นทุนที่ไม่เท่าคนอื่นเขา แต่สามารถเลือกทางเดินของตัวเองให้ดีได้ ถึงแม้จะทางเดินเส้นนั้นจะเป็นยังไง ก็จงอย่ าท้ อ

สำหรับเรื่องราวที่อาจจะเป็นแ ร ง บั นด าลใจให้ใครหลายๆคน กับ “ครูโอ๊ต” หรือ ว่าที่ ร้อยตรี ทินวัฒน์ เทียมเพ็ง อายุยี่สิบสี่ปี เป็นครูสอนอยู่ในโ ร งเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุดรธานี

ครูโอ๊ตเกิดและโตที่อ.ห ล่ มสัก จ.เพชรบูรณ์ มีพ่อแแม่คือ นายบุญทันและนางสำราญ เทียมเพ็ง โดยมีพี่ชายอีกสองคนชีวิ ตในตอนที่ยังเล็กของครูโอ๊ตนั้น

เกิดมาแบบเริ่มจากศูนย์ ทำให้ครูโอ๊ตต้องเริ่มหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่ป.3 ด้วยก ารเปิดร้าน ป ล าห มึ กแห้งด้วยตัวคนเดียวในตลาดจนเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนที่อาศัยอยู่แถวนั้น จนกระทั้งขึ้นม.3 พี่ชายทั้งสองคนที่อยู่ห่างกันหลายปีก็เรียนจบและแยกย้ายกันไป

ครูโอ๊ตก็อย ากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกับพี่ๆของเขาจึงออกจากบ้านไปหาทุน รับจ้ า ง ไม่ว่าจะเป็นทั้งข นดิน ขุ รับจ้ า งเสิร์ฟอาห าร ครูโอ๊ตรับจ้ า งหาทุนไปด้วย เรียนไปด้วย ซึ่งในขณะนั้น

ทางด้านแม่ของครูโอ๊ตไม่สบาย แถมกิจก ารของทางบ้านก็มีปั ญห า เขาก็ได้ส่งทุนไปให้พ่อแม่ตลอด หลังจากที่เขาสอบติดนักเรียนนายสิบ ก็ไปยื่นเอกส าร พอเจ้าหน้าที่เช็คเอกส ารก็ทักถามว่า

ทำไมถึงเกิดด้วยหมอตำแ ย เพราะแถวบ้านในสมัยนั้นก็มีรพ.หมดแล้ว ทำให้ครูโอ๊ตอย ากรู้ โดยที่ไม่ได้เอ่ยป ากถามพ่อแม่ ต่อมาครูโอ๊ตก็ได้เลือกเรียนต่อเป็นครูพละ ก็ยังคงรับจ้ า งไปด้วยและเรียนไปด้วยอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งถึงวันแห่งความสำเร็จ

ครูโอ๊ตเรียนจบด้วยเ กี ย รตินิยมอันดั บหนึ่ง พร้อมกับเอาใบปริญญ าไปให้กับครอบครัว โดยที่เลือกที่จะไม่เข้ารับปริญญ า ไม่สวมชุดค รุ ย เพราะอย ากประหยัด “ผมไม่มีหรอกชุดค รุ ย มีเพียงความรู้ความขยัน ที่ทำเพื่อดูแลครอบครัว”

แต่จู่ๆ พ่อกับแม่ก็ทำตัวแปลกๆออกมาจนครูโอ๊ตต กใจ จนแม่ได้บอกว่า ไม่อย ากให้รู้จากป ากชาวบ้าน เก็บเขามาเลี้ยง” และได้บอกต่อว่าพ่อแม่แท้ๆ

ของเขาได้จากไปตั้งแต่ยังแ บ เ บ าะ วินาทีที่เขาได้รู้ต กใจอยู่หน่อย แล้วตั้งมั่นกับตัวเองว่า “ถ้ายังคิดว่าสอนศิ ษย์ได้ เราจงมองและสอนตัวเองให้ได้ด้วย หากวันนั้นผมไม่ได้รับโอกาส

จากผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน ก็คงไม่มีครูโอ๊ดในวันนี้ ผมขอขอบพระคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดก็ดี พ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาก็ดี ผมรักและเค าร พท่าน และยังเดินในเส้นทางที่ดี ขอบคุณที่ทำให้ผมเกิดมาและได้เป็นผู้ให้เหมือนที่ผมเคยได้รับ”

แอดมินเพจเกษตรผสมผสานฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

Facebook Comments Box