หนุ่มสู้ไม่ถอย สอบครูผู้ช่วยรอ 12 ปีจึงถูกเรียก เผยจุดเปลี่ยนพย าย ามไม่พอ

หนุ่มสู้ไม่ถอย สอบครูผู้ช่วย 12 ปี ในที่สุดก็ถูกเรียก เผยจุดเปลี่ยนสำคัญพ ลิ กชะต าชีวิ ต

บางครั้งความพย าย ามก็ต้องมีกลยุทธ์แบบแผน วิเ ค ร าะห์สถานการณ์ และมีการตั ดสินใจที่ดี ถึงจะประส บความสำเร็จ

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 TikTok @dearloso มีการลงเรื่องราวที่น่าภูมิใจ

จนมีคนดูหลักแสนครั้ง เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีความฝันอย ากจะเป็นครูผู้ช่วย

พย าย ามสอบอย่ างไร ก็สอบไม่ติดเ สี ยที ถึงกระนั้นถ้าหากเป็นคนอื่นอาจจะขอพอแค่นี้

แต่ไม่ใช่กับชายคนนี้ เพราะเขาก็ยังคงทำเช่นเดิม พย าย ามเช่นเดิม จนกระทั่งในที่สุดผ่านไป 12 ปี

ก็ทำตามฝันสำเร็จ ทั้งนี้ ในคลิปบอกว่า ความจริงแล้วในการสอบครูผู้ช่วยแต่ละครั้ง เขาสอบติดมาตลอด

แต่อันดั บไม่ถึงทำให้ไม่ถูกเรียก แต่ก็ยังสอบเรื่อย ๆ กระทั่งการสอบครูผู้ช่วย 1/2564 ก็สามารถถูกเรียกสำเร็จ

รอบนี้มีเก้าอี้ว่างเป็นครูเอกภาษาไทย 1 อัต ร า ได้ทำงานที่ใจรักสมใจ พร้อมกันนั้น ในคลิปยังมีภาพสีหน้า

คนสอบติดที่เต็มไปด้วยความสุ ข ตัดชุดใหม่ ๆ หล่อเท่ไม่เบา ซึ่งเจ้าตัวก็เผยเ ค ล็ ด ลั บว่า

สาเ ห ตุที่สอบติดเป็นเพราะการอ่านหนังสือ ฝึกฝนทุ กวัน ตอนแรกเรียนเอกเกษตรมา แต่ทำยังไงก็เรียกไม่ถึง

จึงเปลี่ยนสายมาเป็นเอกภาษาไทยถึงได้มีวันนี้ หากใครที่ยังทำไม่สำเร็จก็ขอให้สู้ต่อไป

แอดมินเพจเกษตรผสมผสานฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

Facebook Comments Box