ปลูกแตงร้าน ส่งข า ยตลาดราคาสูง ร ายได้ต่อวัน 8,000 บ าท เป็นอาชีพพึ่งพาตนเองได้

ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี ร ายงานว่า พบเกษตรกรชาวบ้านวังท่าช้าง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ผู้ ปลูกแตงร้านส่งตลาดกลาง ใช้พื้นที่ปลูกน้อย แต่มีร ายได้สูงถึง วันละ 8,000 บ าท / วัน

มีร ายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินใคร ร ายได้มากกว่าทำนา หรือยู่ตามโรงงาน อันเป็นอีกเส้นทางทำมาหากินที่มือใหม่ก็ทำได้ ในการสร้างร ายได้เสริม อัน เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังมองหาอยู่

พบคุณจันทร์งาม เหลาเพียร เจ้าของสวนแตงกล่าวว่า ในการปลูกแตงร้าน เป็นพืชเศรษฐกิจที่ผู้คนนิยมนำมาประกอบอาหาร ทุ กปีตลาดต้องการแตงร้านสูง แต่ปีนี้มีคนทำน้อยหลายพื้นที่ภาคกลางถูกน้ำท่วม ส่งผลให้ราคาดีตามไปด้วย ยิ่งขึ้น

แตงร้านลูกใหญ่น้ำหนักดีเก็บง่ายขนส่งให้ลูกค้าได้เร็ว เป็นสินค้าเกษตรให้ร ายได้ดี รับเงิ นวันต่อวัน ข า ยคล่องได้เงิ นไว แถมกำไรดี แตงร้านปลูกง่าย ให้ผลผลิตดี ได้น้ำหนัก

จะเก็บแตงใส่ถุงปุ๋ยแล้วขนย้ายออกมาบรรจุใส่ถุงพลาสติกขนาด 10 กิโลกรัม แล้วนำไปส่งให้กับพ่อค้าที่ตลาดสดศาลาลำดวนแบบวันต่อวัน ข า ยในราคาส่ง กิโลกรัมละ 15 บ าท

อันเป็นการ หาตลาดได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง ทำให้ข า ยผลิตผลได้ราคาดีมากขึ้นกว่าการข า ยผ่านพ่อค้าคนกลาง ในขั้นตอนการปลูกแตงร้านนั้น ต้องมีพื้นที่โล่ง มีแหล่งน้ำ เริ่มจาก เตรียมแปลงปลูก เริ่มจากการไถดะและตากหน้าดินประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วจึงยกร่อง โดยมีระยะห่างระหว่างแปลง 1.5 เมตร ยกร่องสูง 30 ซม.

เพื่อช่วยให้การระบายน้ำดี เพราะแตงร้านไม่ชอบน้ำท่วมขัง จากนั้น เตรียมค้ าง เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ ลดการเกิดโ ร คจากเชื้ อรา ช่วยให้เก็บเกี่ยวผลิตผลง่าย โดยแตงร้านที่ได้จะมีทรงตรงสวย สามารถทำค้ างได้ทั้งแบบ “เสาหลัก” ซึ่งใช้ต้นทุนต่ำ หรือ “กระโจม” ที่มีความแข็งแรงคงทนมากขึ้น โดยการปักค้ างทั้ง 2 แบบ

ควรทำให้เสร็จหลังหยอดเมล็ดไม่เกิน 7 วัน เพื่อให้พอดีกับต้นแตงร้านที่จะเลื้อยขึ้นมา โดยตนเองนั้น นำไม้ไผ่มาทำเป็นซุ้มเรียงแถว ให้เถาแตงเลื้อยขึ้นซุ้ม เวลาให้ผลผลิตสามารถเก็บลูกแตงได้สะอาด สะดวก

จากนั้นใช้เมล็ดพันธุ์บิ๊ก green plus หยอดลงดินแล้วใช้ถุงพลาสติกคลุมร่องแถวแต่ละแปลง เพื่อป้องกันวัชพืชแย่งอาหาร ต่อมาต้อง เตรียมระบบน้ำ

การให้น้ำใช้ระบบวางท่อแบบสปริงเกอร์ด้านล่าง ข้อดีของระบบนี้ คือ ช่วยคุมปริมาณการให้น้ำได้อย่างพอดีและทั่วถึง ลดโอกาสการเกิดวัชพืชและศัตรูพืช

อันดับต่อมาคือ การเตรียมวัสดุคลุมดิน ควรคลุมหน้าแปลงด้วยพลาสติก โดยให้ระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 30 ซม. สาเหตุที่ต้องคลุมดินก็เพื่อรักษาความชื้นในดิน

ป้องกันวัชพืช และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน รดน้ำวันเว้นวัน หลังจากแตงเลื้อยเป็นเถา จะจัดให้เลื้อยเป็นระเบียบ

โดยระหว่างการปลูกควร การจัดเถาและแต่งแขนง หมั่นดูแลแปลงปลูกแตงร้านให้สม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มปริมาณผลิตผล โดยเฉพาะการจัดเถาและแต่งแขนง

ช่วงแรกควรมัดยอดเถาแตงร้านกับค้ าง เพื่อให้ต้นแตงร้านเลื้อยขึ้นค้ างได้ ออกดอกออกผลดี และช่วงระยะ 15-20 วัน ควรตัดแขนงข้อที่ 1-3 ทิ้ ง

จะช่วยให้พุ่มโปร่ง แสงแดดส่องถึง ลดโ ร คและแมลง การเก็บเกี่ยวง่าย และเพื่อผลิตผลแตงร้านที่มีขนาด และน้ำหนักที่สมบูรณ์ ทรงสวย จากนั้นก็จะใส่ปุ๋ยทางน้ำ 15 วัน ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว และใส่ปุ๋ยเกล็ดทางน้ำทุกวัน เพื่อนเร่งให้แตงออกดอกแล้วติดผลดก

แตงร้านจะให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้แค่ 20 วัน ก็จะหมดรุ่น ต้องเตรียมปลูกใหม่ต่อ ให้ทันไม่ให้สินค้าข าดตลาด ในระยะเวลาที่เก็บผลผลิตรุ่นแรก

เพื่อให้ทันต่อการความต้องการของตลาด นอกจากการข า ยส่งแล้ว หาก พ่อค้า –แม่ค้าร ายย่อย ในพื้นที่สนใจแตงร้านไปข า ย ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 093-029-8393”คุณจันทร์งาม กล่าว

แนะนำ การปลูกแตงร้าน จึงเป็นอีกเส้นทางทำกิน สำหรับชาวนา ชาวสวน หรือพนักงานบริษัทตลอดจนข้าราชการ หลังทำนา หรือขณะทำสวน ยามว่างเว้น ไม่ต้องปล่อยที่นา

ที่สวนทิ้ งร้ างไร้ประโยชน์ ขอแนะนำ “แตงร้าน” พืชหมุนเวียน อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ข า ยง่าย ตลาดมีความต้องการตลอดทั้งปี ถือเป็นอีกช่องทางที่ดีที่จะช่วยสร้ างร ายได้และความมั่นคง

แอดมินเพจเกษตรผสมผสานฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ขอขอบคุณภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ   เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box