แม่ค้าตลาดเฮ ถูกร างวัลรวยรับโ ช คใหญ่ ร างวัลที่ 1

ถือว่าผ่านไปแล้ว สำหรับการประกาศ ผลสล า กกินแบ่งรัฐบ าล ประจำวันที่16 พฤศจิกายน 2565

โดยรางวัลที่1 รางวัลละ 6,000,000บ า ท เลขที่ออก 121789

รางวัลเลขท้าย 2ตัว รางวัลละ 2,000 บ า ท เลขที่ออก 64

รางวัลเลขหน้า 3ตัว รางวัลละ 4,000 บ า ท เลขที่ออก 722 53

รางวัลเลขท้าย 3ตัว รางวัลละ 4,000 บ า ท เลขที่ออก 157 973

โดยล่าสุดมีรายงานว่า พบผู้ถูกรางวัลที่1 เป็นแม่ค้าตลาดเฮ ถูกร างวัล รวยรับโ ช คร างวัลที่1มิ่งเมือง ธวัชดินแดง จ.ร้อยเอ็ด

ถู กล อ ต เต อรี่ 1 ใบ เป็นเงินร างวั ลกว่า 6,000,000บ า ท ท่ามกลางพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆที่มาร่วมแสดงความยินดี

แอดมินเพจเกษตรผสมผสานฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

Facebook Comments Box