Friday, 1 December 2023

3 วิธีการกำจัดเชื้ อราในดิน ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

ปัญหาอีกอย่างที่มักเกิดขึ้นกับการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกพืชในกระถาง คือการเกิดเชื้ อราในดิน และทำให้ต้นไม้ของเราไม่เจริญเติบโต ไม่มีคุณภาพ หรือไม่มีผลผลิตให้เรา วันนี้แอดมินจึงนำวิธี กำจัดเชื้ อรา ในดิน มาฝากทุกคนถึง 3 วิธี ด้วยกัน จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

หลายคนที่ปลูกผักในกระถาง อาจจะพบปัญหาหนึ่งอยู่บ่อยๆนั่น ก็คือ สารอาหารในดินไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของพืช ดินไม่มีคุณภาพ เชื้ อราในดิน ปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดความวุ่นวายและรำคาญเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้ต้นไม้ที่ปลูกในกระถางโตไม่มีคุณภาพและไม่ให้ผลผลิตตามที่ต้องการ

สำหรับการปลูกผัก การเตรียมดิน ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญ ไม่ว่าจะปลูกต้นไม้ ผักหรือผลไม้ที่จะนำลงปลูกในกระถาง จะรอดหรือตัวได้ก็เพราะดิน หากดินดีก็จะทำให้ต้นไม้นั้นเจริญงอกงาม

การทำให้ดินในกระถางดีมีคุณภาพตั้งแต่เริ่มแรกของการปลูกนั้นสำคัญ และจะสามารถแก้ปัญหาและกำจัดปัญหาจำพวกเชื้ อราในดินในกระถางปลูกได้ง่าย

วิธีที่ 1 ใช้น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้คือผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเผาถ่าน มีลักษณะเหลวสีน้ำตาลแดงหรือสีเหลืองอมน้ำตาล ได้จากการควบแน่นของควันไฟที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงอุณหภูมิเผา 300 –400 องศาเซลเซียส มีประโยชน์มากมาย

วิธีทำ

สำหรับการใช้น้ำส้มควันไม้ ให้นำมาผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 200 จากนั้นก็นำไปพ่น หรือราดตามโคนต้นพืช และราดซ้ำทุก 7 วัน ก็จะช่วยกำจัดเชื้ อราได้

วิธีที่ 2 ใช้ปูนขาว

สำหรับคุณสมบัติของปูนขาว มีความเป็นด่างสูง เมื่อนำไปหว่านโรยในพื้นและผนังด้านข้างบ่อ ก็จะทำให้ความเป็นกรด และด่างของดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป มีความเป็นด่างสูงขึ้น จึงทำให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆจุลินทรีย์ ต่างๆ อาจจะเจริญเติบโตได้ช้า

วิธีทำ

ก่อนอื่นให้ทำการพรวนดินก่อน และให้โรยปูนขาวลงไปด้วยในระหว่างที่พรวนดิน เพื่อเป็นการปรับสมดุลดิน และช่วยลดเชื้ อรา ในดินได้

วิธีที่ 3 ใบมะรุม

ในใบมะรุมจะมีไนโตรเจนสูง ซึ่งมีฤทธิ์ช่วย กำจั ดและยับยั้ งเชื้ อราในพืช และยังช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งวิธีนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้กันมายาวนานจากรุ่นปู่ย่าตา-ยายของเรา ช่วยกำจัดเชื้ อราได้ผลดีเลย

วิธีทำ

วิธีนี้จะเหมาะกับพืชที่ยังไม่โตมากนัก ให้ทำการเปลี่ยนดินในกระถางใหม่ และนำดินปลูกผสมปุ๋ยหมักและใบมะรุมคลุกส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนำลงใส่ในกระถาง จากนั้นก็นำพืชลงปลูกใหม่อีกครั้ง

คำแนะนำ ไม่ควรนำการกำจัดเชื้ อรา ในดินด้วยสารเคมี กับการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ เพราะจะทำให้พืชผักของเราได้รับสารเคมีไปด้วย เพียงเท่านี้ปัญหา เชื้ อราในดินก็จะหมดไป ให้คุณสามารถปลูกต้นไม้ หรือพืชผักได้อย่างสวยงาม และเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตได้เต็มที่

ขอบคุณข้อมูล : Siamtoday

Facebook Comments Box