หลวงพ่อจรัญแนะ ใครด วงต ก ทำตามนี้ชีวิตจะดีขึ้น

วันนี้แอดมินจะมาบอกเคล็ดลับดีๆ สำหรับใครหลายๆคนนั้นที่กำลังด ว งต กอยู่ละก็ ลองมาอ่านบทความนี้ค่ะ เพราะลองได้ทำแล้วนั้นรู้สึกดีมากๆ สำหรับขอปฎิบัติเหล่านี้นั้น ได้มากจากหลวงพ่อจรัญ

หลวงพ่อยังกล่าวต่อด้วยว่า หากทำแล้วนั้น จากชีวิตที่ดวงตกทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างนั้น ก็จะกลับมาดีได้อย่างเห็นได้ชัด แต่มีข้อแม้ด้วยว่าต้องทำกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะ นั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างค่ะ

1.ทุกครั้งก่อนใส่บาตรนั้น ให้จุดธูปก่อน 3 ดอกกลางแจ้ง หลังจากนั้นให้ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมากรรม ต่อเจ้ากร ร มนายเว ร ขออโหสิก ร รมต่อกัน

2.หลังใส่บาตรทุ กครั้งนั้น ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญและขออุทิศให้

เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ (วิญญาณ) ศัตรูหมู่มารหมู่พาล (เช่น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

3.กรณีที่ดวงตกมาก ขอให้แผ่บุญให้ตนเอง ให้มาก ๆบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมให้ตัวเองตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้า จริง ๆ จึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ควรสวด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบมีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิดผลเร็ว ใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจาก วิบากกรรมของแต่ละคน ล้วนแตกต่างกันไปบางคนป่ วยโดยไม่ทราบสาเหตุ

บางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมากหากินไม่คล่องบางคนลูกเกเร วิบ ากกร รมนี้ ตามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันแต่อย่าเพิ่งสิ้ นหวัง หนทางในการบรรเทาวิบ ากก ร ร มนั้นมีซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

4.เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้ง นอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การใส่บาตรการถือศึล ฯลฯ แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจการสนทนาธรรม การให้ธรรมทานการร่วมบริจาคหนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว

ให้กับหิ้งพระพุทธฯการร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้ จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำสวนทำความสะอาดห้องน้ำหรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่เด็กการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้น

5.ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทราย ดิน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวย เหมือนเมล็ดข้าวสารเม็ดทราย ดิน เจ้าก รรมนายเว ร ตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับและขอให้อโหสิก ร รม หลุดขาดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

สำหรับหลวงพ่อจรัญ หรือ พระธรรมสิงหบุราจารย์ นามเดิมว่า จรัญ จรรยารักษ์ ฉายา ฐิตธมโม เป็นพระภิกษุชาวไทย ในสังกัดพระะรรมสิงหบุราจารย์ อดีตของท่านเคยเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 ท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์ แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาานาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกร รม

วิธีแก้ด วงต ก ชะตาไม่ดี ร าหูเข้า พระเสาร์แท ร ก สวดคาถานี้ แล้วจะดีขึ้น

ดวงตกไม่ต้องไปแก้ที่ไหนให้ลองสวดคาถาบูชาดวงชะตาบทนี้ดูคนที่โดนทักว่าด วงต ก ชะตาไม่ดี เงินทองไม่มี ราหูเข้า พระเสาร์แทรก ที่ฟังแล้วทำให้หลายคน “จิตตก” เมื่อ จิตใจอ่อนแอ สิ่งไม่ดีทั้งหลายก็เข้ามากล้ำกรายได้อย่างง่ายดาย และมักไปแสวงหาสถานที่หรือพิธีกรรมเพื่อสะเดาะเคราะห์ แต่ใครจะรู้บ้างว่า

มีอีกหนึ่งคาถา ที่สวดแล้วมีอานุภาพมากในการคุ้มครองดวงชะตา พลิกดวงชะตาให้ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องไปร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ เพียงแค่ตั้งจิตตั้งใจสวดมนต์บทนี้อยู่ที่บ้านทุกๆวัน! โดยมีคติให้ผูกดวงชะตาขึ้นมา เรียกว่า ดวงพิชัยสงคราม หรือผูกเป็นยันต์พิชัยสงครามเพื่อหนุนดวงชะตาโดยใช้คาถานี้ภาวนา จะหนุนดวงชะตาให้แข็งแกร่ง คาถาบูชาดวงชะตา

ตั้งนะโม 3 จบ ” นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติ สัพพะ โรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทาสัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเมฯ ”

สวดคาถานี้แล้ว จะมีอานุภาพเหนืออริศัตรู เทวดาผู้เป็นใหญ่จะป้องกันภัย และบันดาลความสุขให้กับผู้สวด เกิดลาภผล มั่งมีศรีสุข ให้สวดตามกำลังวัน คือ วันจันทร์ สวด 15 จบ วันอังคาร สวด 8 จบ วันพุธ สวด 17 จบ วันพฤหัสบดี สวด 14 จบ วันศุกร์ สวด 21 จบ วันเสาร์ สวด 10 จบ วันอาทิตย์สวด 6 จบ

Facebook Comments Box