ถึงเวลาพ่อแม่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ลู ก ก่อนจะสายเกินไป

ในปัจจุบันหลายคนมักจะพูดกันว่า เด็กสมัยนี้รักสบาย ไม่มีความอดทนเอาซะเลย จะไปว่าแต่เด็กก็ไม่ถูก เพราะคนที่หล่อหลอมเลี้ยงดูมาแบบไหน ก็ย่อมสร้างคนแบบนั้นออกสู่สังคม พ่อแม่สมัยนี้ก็มักจะเลี้ยงลู กแบบตามใจและให้ลู กสบายจนเกินไป จนเป็น “โร คไม่รู้จักความลำบ าก”

ได้มีบทความจาก FB Basic-Skill for young children ที่พูดถึงโร คเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นกับสังคมในสมัยนี้ และเขาเรียกว่า “ โร คไม่รู้จักความลำบ าก” ซึ่งเกิดจากพ่อแม่เลี้ยงดูแบบผิดวิธี จึงทำให้ลู กไม่มีภูมิคุ้มกัน และไม่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ เพราะถูกเลี้ยงมาให้ได้อะไรมาง่ายๆ

ส่งผลต่อการเรียนรู้และเติบโตของพวกเขาในอนาคต เพราะเขาจะไม่รู้เลยว่า แม้จะเกิดมาในฐานะที่รวยหรือจน ก็ต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรค ไม่มีใครสบายไปได้ตลอด ต้องเจอกับความทุ กข์บ้าง สุขบ้าง โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ เด็กสมัยนี้เป็นแบบนี้ มีสาเหตุมาจาก 5 ข้อดังนี้

1ปกป้องลู กมากเกินไป

พ่อแม่สมัยใหม่ ชอบเลี้ยงลู กแบบไข่ในหิน ปกป้องลู กมากจนเกินไป กลัวว่าลู กจะเป็น อันตรา ย หรือเจอคนที่ไม่ดี จึงปิดโอกาสให้ลู กได้ออกไปเรียนรู้ชีวิ ต เรียนรู้สังคมภายนอกด้วยตัวเอง ให้ลู กอยู่แต่ในพื้นที่ comfort zone เพื่อความสบายใจของพ่อแม่เอง ปล่อยให้ลู กอยู่กับทีวี

หรือเล่นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์อยู่ในห้อง มากกว่าไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนข้างนอก จนลู กไม่สามารถแยกแยะระหว่างคนดีกับคนไม่ดี เพราะขาดการเรียนรู้และการสังเกต

2ใช้ชีวิ ตติดรูปแบบจากอิทธิพลของสื่อ

เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ทำให้มีการนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดูดี สวยหรูดูแพงผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างเช่น การถ่ายภาพของกินราคาแพง ไปเที่ยวต่างประเทศ ใช้ชีวิ ตแบบ Luxury ดูหรูหรา เมื่อเด็กเห็นบ่อยๆก็กลายเป็นกระแสสังคม เกิดความอยากได้อยากมี อยากที่จะทำตาม ใช้ชีวิตแบบนั้นบ้าง

3ไม่ปล่อยให้ลู กเจอกับความลำบ ากบ้าง

ด้วยความที่พ่อแม่ได้ใช้ชีวิตและเคยมีประสบการณ์ พบเจอกับความลำบากมาก่อน จึงเข้าใจถึงความรู้สึกแบบนั้น เมื่อพ่อแม่สร้างฐานะขึ้นมา มีชีวิ ตที่ดีขึ้นได้ จึงไม่อยากที่จะเห็นลู กต้องเจอความลำบ ากแบบที่ตัวเองเคยเจอมา

เลี้ยงลู กด้วยวัตถุสิ่งของ และเงินทอง จนทำให้ลู กกลายเป็นคนที่ขาดความอดทน อ่อนแอ ไม่มีความมั่นคงในจิตใจ เพราะอย ากได้อะไรก็ได้มาแบบง่ายๆ ไม่มีความพยายามที่จะหามาด้วยตัวเอง

4อยากให้ลู กอยู่แบบสบายๆ

ความหวังดีที่เป็นผลทำร้า ยลู กโดยไม่รู้ตัวของพ่อแม่ มีพี่เลี้ยงคอยดูแล ประคบประหงมอย่างดี มีคนคอยทำให้ทุกอย่าง แต่ไม่ยอมสอนลู กให้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง

แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ สุดท้ายลู กก็ทำอะไรเองไม่เป็น ต้องให้คนอื่นคอยช่วยตลอดเวลา เมื่อลู กโตขึ้นเข้าสู่สังคม ก็จะกลายเป็นภาระให้คนอื่นคอยช่วยเหลือ

5มีเทคโนโลยีครอบงำ

ด้วยความทันสมัยของโลกยุคใหม่ ทำให้เด็กยุคใหม่เติบโตมากับเทคโนโลยี เป็นยุคแห่งดิจิตอล สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีราคาที่จับต้องได้ พ่อแม่ก็มักจะหยิบยื่นให้ลู กใช้แบบง่ายๆ บางครั้งก็ยังไม่ถึงเวลาที่ลู กควรจะใช้ก็ให้ใช้แล้ว ทำให้ลู กติดสมาร์ทโฟน จนไม่สนใจกิจกรรมอื่นๆ มีความใกล้ชิดกับหน้าจอมากกว่าบุคคลภายนอก

การเลี้ยงดูอย่างตามใจมากเกินไป เดี๋ยวจะได้ใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก.FB Basic-Skill for young children

Facebook Comments Box