สูตรปุ๋ยหมักธรรมชาติ ปลอดภัย ประโยชน์เทียบเท่าปุ๋ยเคมี

สวัสดีค่ะ ในการทำเกษตร สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตงอกงามได้ ก็ต้องใช้การบำรุงจากปุ๋ย แต่การใช้ปุ๋ยเคมี ไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค สำหรับเกษตรกรก็ยังไม้รับเช่นกัน

ดังนั้นวันนี้แอมินจะมาบอกวิธีทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ ที่สามารถทำเองได้ง่ายๆ จากวัถุดิบที่หาได้ทั่วไป และยังมีความปลอดภัยมากกว่าอีกด้วย

ประโยชน์ของการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

1.เป็นปุ๋ยหมักสูตรเทียบเคียงปุ๋ยเคมีจึงมีคุณสมบัติที่ดีต่อพืชไม่ต่างกัน

2.ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง

3.สามารถจัดหาวัตถุดิบได้เองในท้องถิ่น ซึ่งมีราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมี

4.เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรเอง

สูตรที่ 1 ปุ๋ยหมักสูตร 46-0-0(โบโบชิ)

ส่วนผสมที่ใช้

1.ขี้ค้างคาว 6 กิโลกรัม

2.น้ำหมักชีวภาพ พด.2 หรือ EM

3.กากน้ำตาล

4.มูลไก่ 1 กระสอบ

5.แกลบดิบ 1 กระสอบ

6.รำ 1 กระสอบ

ขั้นตอนในการทำ

1.ก่อนอื่นให้นำส่วนผสมที่เตรียมไว้ดังนี้ แกลบดิบ มูลไก่ ขี้ค้างคาว และรำข้าว มาผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็เกลี่ยให้เป็นกองแนวราบ

2.ต่อมาให้นำน้ำหมักชีวภาพ พด.2 หรือ EM ที่เตรียมไว้ มาเทราดลงบนกองส่วนผสมที่ผสมเมื่อกี้ และเทกากน้ำตาลรดลงบนกองด้วย โดยให้ผสมกันจนได้ความชื้นที่ 60%

3.เมื่อผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันตามสูตรแล้ว ให้ตักปุ๋ยบรรจุใส่กระสอบฟางไว้ ไม่ต้องเต็มมาก ให้เหลือพื้นที่ไว้สำหรับมัดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปหมักไว้ในที่ร่ม

4.ต้องทำการกลับกระสอบทุกวัน โดยให้กลับกระสอบไปมาวันละ 1 ครั้งจนครบ 7 วัน

5.เมื่อครบวันที่ 7 ให้วางกระสอบในแนวตั้ง แล้วทำการเปิดปากกระสอบเพื่อระบายความร้อน ตั้งทิ้งไว้อีก 1 คืน เพียงเท่านี้ก็จะได้ปุ๋ยหมักโบโบชิ นำไปใช้ได้แล้ว

สูตรที่ 2 ปุ๋ยหมักสูตร 16-16-16

ส่วนผสมที่ใช้

1.แกลบดิบ 1 ส่วน

2.แกลบดำ 1 ส่วน

3.ดินดี 1 ส่วน

4.พืชตระกูลถั่ว 1 ส่วน

5.รำอ่อน 1 ส่วน

6.มูลสัตว์ 1 ส่วน

ขั้นตอนในการทำ

1.ให้นำส่วนผสมที่เตรียมไว้ทั้งหมดมาผสมกัน โดยนำมาคลุกให้เข้ากัน (ยกเว้นรำอ่อนให้ใส่หลังสุด)

2.แล้วก็ผสมน้ำหมักชีวภาพ นำกาก น้ำตาล 2 ช้อนแกงลงผสมกับน้ำหมัก 2-8 ช้อน แล้วเติมน้ำ 20 ลิตรคนให้เข้ากันนำใส่บัวรดน้ำ (หรือใครจะใช้เป็นน้ำซาวข้าวแทนกากน้ำตาลมาผสมก็ได้)

3.เกลี่ยกองส่วนผสมที่ผสมไว้ออกเป็นวงกลม จากนั้นก็รดน้ำหมักลงบนกองปุ๋ยที่ผสมไว้ โดยให้ความชื้นประมาณ 60% คลุกเคล้าให้เข้ากันดี

4.หมักทิ้งไว้ 7 วัน โดยพลิกกระสอบปุ๋ยทุกวัน เพื่อเป็นการระบายความร้อน

ขอบคุณข้อมูล : ครูชาตรี ต่วนศรีแก้ว

Facebook Comments Box