ไอเดียเจ๋ง! ทำรถฉีดปุ๋ยน้ำ ใช้งานสะดวกไม่ต้องแบก

ทำเกษตรถ้ารู้จักประดิษฐ์อุปกรณ์มาทุ่นแรง ก็จะทำให้ การทำงานได้ง่ายและประหยัดเวลาได้

เมื่อเราทำเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเกษตรพึ่งตน สารอินทรีย์ต่างๆที่นำมาใช้ในแปลงที่เกิดจากการใช้จุลินทรีย์สร้าง น้ำหมักพืช น้ำหมักผลไม้ น้ำหมักสมุนไพร อะมิโนโปรตีน น้ำหมักนมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซึ่งปุ๋ยและฮอร์โมนเหล่านี้เราสามารถส่งไปในระบบน้ำที่วางระบบแบบท่อได้ทันที

แต่หากเราจัดการน้ำในระบบร่องน้ำบนดินเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงการใช้น้ำฝนเป็นหลัก ดังนั้นการฉีดปุ๋ยน้ำจึงจำเป็นใช้ถังฉีดพ่นในสวน

โดยปรกติถังฉีดปุ๋ยน้ำจะเป็นแบบสะพายหลังความจุอยู่ที่ 18-20 ลิตรใช้แรงมือโยก จะทุ่นแรงหน่อยก็ใช้เครื่องยนต์หรือแบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ แต่ก็ยังหนักขณะแบก ความจุน้อยและอาจไม่สะดวก หรือหากใช้ปั๊มแรงดันสูงก็ลงทุนสูงเกินไป แต่ก็จำเป็นต้องมีเครื่องฉีดปุ๋ยน้ำแรงสูง ถึงเวลาที่ต้องทำขึ้นใช้เอง

วัสดุและอุปกรณ์

1.ปั๊มไดอะแฟรม ขนาดแรงดัน 8-12 บาร์ แบบใช้ไฟฟ้า 12 โวลต์ กระแสตรง (12 V DC) พร้อมสายยางและหัวฉีด (ความจริงคือปั๊มฉีดล้างรถนั่นเอง)

2.แบตเตอรรี่ 12 โวลต์ กระแสตรง ขนาด 7.5 AH (หนักประมาณ 0.8 กก.) พร้อมที่ชาร์ทไฟ

3.กล่องเครื่องมือ (ของเก่า) สายไฟ สวิทซ์ไฟ

4.เหล็กกล่อง 1 นิ้ว เหล็กแบน ท่อเหล็ก ส่วนมากเป็นเศษเหล็กที่เก็บรวบรวมไว้จากของเหลือใช้ต่างๆ

5.ล้อรถจักรยาน 12 นิ้ว(ล้อหน้า) 2 ล้อ พร้อมยาง (ยางใน+ยางนอก)

6.ถังน้ำพลาสติก ขนาด 40-60 ลิตร (ขึ้นอยู่กับกำลังของเรา)

เครื่องมือ

1.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ธูปเชื่อม

2.สว่านไฟฟ้า

3.เครื่องเจียร์ ใบตัดเหล็ก ใบเจีย

4.ชุดบัดกรี ตะกั่ว

5.เครื่องมือช่างอืนๆ ที่จำเป็น เช่น ค้อน คีม ไขควง ประแจ ฯลฯ

ลงมือทำ

1.ชุดเครื่องฉีด เป็นชุดสำหรับเป็นปั๊มฉีดน้ำ สามารถนำเคลื่อนที่ไปใช้งานที่ต่างๆ ได้

นำกล่องเครื่องมือมาเจาะรูให้ได้ตรงตามตำแหน่งต่างๆ แล้วนำปั๊มไดอะแฟรม มายึดกับกล่องด้วยน็อต เจาะรูสำหรับทางน้ำเข้าและออกให้พอดีกับสายยาง เจาะรูติดสวิทซ์ปิดเปิด

นำแบตเตอรี่ยึดติดกับกล่องในส่วนขอบด้วยแผ่นเหล็กยึดกระเบื้อง รองด้วยวัสดุกันกระแทก ติดปลั๊กตัวเมียสามขากระแสตรงให้ออกมานอกกล่อง

เชื่อมสายไปจาก ปั๊มไดอะแฟรม ไปยังสวิทซ์ปิดเปิด เชื่อมด้วยตะกั่วบัดกรีไปยัง แบตเตอรี่ ต่อไปยัง ปลั๊กตัวเมีย สำหรับต่อที่ชาร์ทไฟ

2.ชุดรถเข็นถังฉีด

นำถังน้ำพลาสติก มาวัดขนาดเพื่อทำโครงเหล็กรถเข็น ทำการตัดเหล็กตามขาดที่ต้องการ เชื่อมโครงเหล็กประกอบเป็นโครงรองรับถังน้ำ เชื่อมฐานล้อ และฐานรองรับกล่องชุดเครื่องฉีด เชื่อมต่อเหล็กแบนทำเป็นที่แขวนสายยาง ขัดผิวเหล็ก ทาสีกันสนิม ทาสีน้ำมันตามชอบ

นำล้อรถจักรยาน ใส่ยาง สูบลม และประกอบกับโครงเหล็ก

ใส่ถังน้ำพลาสติกเข้ากับโครง พร้อมใช้งาน

การนำไปใช้

1.ชุดเครื่องฉีด ชาร์ทแบตเตอรี่ให้เต็ม ประกอบสายยางทั้งชุด นำไปใส่ในแท่นรองรับบนรถเข็นถังฉีด

2.นำปุ๋ยและฮอร์โมน ผสมน้ำ ในอัตราส่วนที่ต้องการ เทใส่ถังฉีด ใส่ถังฉีดใส่ในรถเข็น นำสายน้ำเข้าจากชุดเครื่องฉีดใส่ในถังฉีด เปิดสวิทซ์พร้อมใช้งาน

3.ลงมือฉีด

Facebook Comments Box