Tuesday, 5 December 2023

แค่ยางรถยนต์กับขวดน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและเป็นธนาคารน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือน

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีไอเดียดีๆ การทำธนาคารน้ำใต้ดินแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง สำหรับใช้ในครัวเรือน จะทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ

ก่อนจะขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน ต้องเลือกทำเลที่เหมาะก่อน โดยให้เลือกบริเวณต่ำที่มีน้ำไหลผ่าน บริเวณที่เป็นทางผ่านของน้ำ เวลาน้ำมาจะได้ไหลลงบ่อได้สะดวก และระยะเวลาที่ลงมือทำควรเป็นช่วงฤดูแล้ง

ธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นไอเดียวิธีแก้ปัญหา น้ำท่วมและภั ยแล้ง วัตถุประสงค์คือ ช่วยระบายน้ำออกเวลาหน้าฝนมีปริมาณน้ำมาเยอะและนำน้ำไปกักเก็บไว้ใต้ดินเป็นน้ำบาดาล พอถึงหน้าแล้งก็สูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาใช้

ก่อนจะขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน ต้องเลือกทำเลที่เหมาะก่อน โดยให้เลือกบริเวณต่ำที่มีน้ำไหลผ่าน บริเวณที่เป็นทางผ่านของน้ำ เวลาน้ำมาจะได้ไหลลงบ่อได้สะดวก และระยะเวลาที่ลงมือทำควรเป็นช่วงฤดูแล้ง

วิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินบ่อขนาดใหญ่ สำหรับใช้ในพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่

1.ขุดบ่อขนาด กว้าง 5 เมตรxยาว 5 เมตร ขุดลึกถึงชั้นดินเหนียว แต่ฐานบ่อให้กว้างแค่ 1×1 เมตร ขอบบ่อลาดเอียง 45 องศา ( บ่อจะมีลักษณะเป็นตัว V ลาดเอียงลงไปปากบ่อจะกว้างกว่าฐานบ่อ )

2.จากนั้น นำเศษวัสดุที่เหลือใช้ เช่น ยางรถยนต์เก่า ก้อนอิฐ ก้อนหินขนาดใหญ่ ขวดน้ำพลาสติก กิ่งไม้ ปูรองไว้ที่ฐานบ่อ

ปักท่อ PVC ที่เจาะรูไว้รอบท่อลงไปที่กลางบ่อและตอกลงไปใต้ดินฐานบ่ออีกที เป็นท่อที่นำน้ำลงสู่ใต้ดิน แล้วคลุมบ่อชั้นบนสุดด้วยตะแกรง เพื่อกรองเศษดิน เศษหิน ไม่ให้ไหลลงไปอุดตันฐานบ่อ

วิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินบ่อขนาดเล็ก สำหรับใช้ในครัวเรือน

1.ขุดบ่อขนาด 2×2 เมตร ลึก 1-2 เมตร จากนั้นนำเศษวัสดุ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ยางรถยนต์เก่า ก้อนหิน ก้อนกรวด ใส่ลงไปในบ่อ

ต่อท่อ PVC ลงไปกลางบ่อสำหรับนำน้ำลงสู่ใต้ดินและช่วยไล่อากาศออกจากบ่อ ปากบ่อก็คลุ่มปิดด้วยแผ่นตะแกรง กรองเศษดินและขยะไม่ให้ไหลเข้าไปในบ่อ

2.จากการทดสอบผลปรากฎว่า เวลาฝนตกหนักมีปริมาณน้ำมามาก น้ำจะไหลลงสู่บ่อธนาคารน้ำใต้ดินที่ทำเอาไว้อย่างรวดเร็ว ไม่ท่วมขังเหมือนแต่ก่อน โดยที่ อบต.บ้านตุ่น ได้เริ่มทำและขุดไว้จำนวน 3 บ่อ จากการติดตามดูผล

พบว่าปัญหาน้ำท่วมขั งในช่วงฝนตกหนักนั้นแทบไม่มีเลย ไหลลงสู่ใต้ดินภายใน 10 นาที ผิดจากเมื่อก่อนที่กว่าน้ำจะระบายออกหมดต้องใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน และ ช่วงหน้าแล้งสามารถนำน้ำกลับขึ้นมาใช้ในการเกษตรได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน

3.ทำให้มีน้ำถูกกักเก็บไว้ใต้ดินมากขึ้น ในบริเวณพื้นที่รอบบ่อ 1.5 ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นก็เลือกเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำกลับมาใช้

โดยดูจากทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินตามแรงเหวี่ยงของโลก ( เหนือไปใต้ ตะวันตกไปตะวันออก ) ห่างจากบ่อธนาคารน้ำที่ทำเอาไว้ประมาณ 20 เมตร เมื่อเจาะลงไปจะมีโอกาสพบแหล่งน้ำบาดาลสำหรับไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

Facebook Comments Box