แหนแดง ปุ๋ยชีวภาพเพิ่มไนโตเจน ให้นาข้าว

การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ย ในนาข้าว

แหนแดง เหมาะสำหรับใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว โดยการหว่านแหนแดงขณะที่ไถทำเทือกก่อนปักดำกล้าข้าว วิธีนี้ใช้แหนแดงประมาณ 10-50 กิโลกรัมต่อไร่

จากนั้นปล่อยให้แหนแดงเจริญเติบโตไปพร้อมข้าวหรืออาจจะใช้วิธีเพิ่มปริมาณให้เต็มพื้นที่แล้วไถกลบก่อนหว่านหรือปักดำ วิธีนี้จะต้องใช้แหนแดงประมาณ 100-300 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อความรวดเร็วในการเพิ่มปริมาณ

วิธีการขยายพันธุ์แหนแดง

แหนแดง สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยแยกส่วนของลำต้นเป็นชิ้นเล็กๆ หรือเมื่อแหนแดงเจริญเติบโตเต็มที่ กิ่งแขนงที่แก่จัดของมันจะมีสีเขียวเข้ม แล้วจึงเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

จากนั้นก็จะขาดออกมาเป็นต้นใหม่ การขยายพันธุ์ของแหนแดงโดยทั้ง 2 วิธีสามารถเพิ่มปริมาณของแหนแดงเป็นสองเท่าภายใน 3-5 วันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

การเพิ่มปริมาณแหนแดง สามารถทำได้โดยขังน้ำในนาให้ลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร ใส่แหนแดงประมาณ 100 กรัมต่อตารางเมตร

เมื่อแหนแดงเติบโตเต็มที่จะได้น้ำหนักสด 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จากนั้นจึงนำลงในพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณตามต้องการ

วิธีการขยายแม่พันธุ์แหนแดง

1.เตรียมบ่อปูนเจาะรูสูงจากก้นบ่อ 10 เซนติเมตร เพื่อควบคุมระดับน้ำ

2.ใส่ดินนาเท่ากับระดับด้านล่างของรู เติมปุ๋ยคอก 1 กิโลกรัม และน้ำให้สูงจากระดับผิวดินประมาณ 10 เซนติเมตร

3.ใส่แหนแดงประมาณ 50 กรัม ลงในบ่อที่เตรียมไว้ แล้วใช้มือกระจายให้ทั่วบ่อ

4.แหนแดงเจริญเติบโตเต็มบ่อจนแน่น ปล่อยน้ำออกจากบ่อหรือนำไปขยายต่อในที่ต้องการ

5.นำแหนแดงที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ลงในบ่อขนาดใหญ่ หรือกระชังเพื่อเพิ่มปริมาณต่อไป

6.แหนแดง เปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนทางชีวภาพ โดยผ่านกระบวนการตรึงไนโตรเจนจากอากาศของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (cyanobacteria) ที่อาศัยอยู่ในโพรงใบของแหนแดง

แหนแดง เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กพบอยู่ตามบริเวณน้ำนิ่ง เช่น บ่อ หรือคูน้ำ แหนแดงพั น ธุ์ของกรมวิชาการเกษตรที่แนะนำให้แก่เกษตรกรนั้น

ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองถึง 10 เท่า เมื่อแหนแดงเจริญเติบโตเต็มที่บนผิวน้ำในนาข้าว 1 ไร่ จะให้ผลผลิตสดถึง 3 ตัน (150 กิโลกรัมแห้ง) ซึ่งเป็นปริมาณไนโตรเจนได้ประมาณ 6-7.5 กิโลกรัม

ประโยชน์ของแหนแดง

1.ทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ย

2.เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน

3.ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชผักและไม้ผล

4.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย

5.มีต้นทุนการผลิตต่ำ

แหนแดงพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรส่งเสริมและแหนแดงพันธุ์พื้นเมือง

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร

Facebook Comments Box