Tuesday, 5 December 2023

เตรียม เมล็ดข้าวก่อนหว่าน ช่วยให้ข้าวงอกง่ายขึ้น 100% ต้นทุนต่ำและได้ผลผลิตดี

การหว่านข้าวหากมีการเตรียมเมล็ดข้าวก่อนหว่าน จะช่วยให้เราได้ต้นกล้าที่ดียิ่งขึ้น หว่านข้าวหอมปทุมธานี15 กก. ต่อไร่ คลุกเมล็ดข้าวงอกด้วยผงซิลิก้าเบา ก่อนหว่าน เพื่อช่วยให้ต้นกล้าแข็งแรง ระบบรากดี หากินเก่ง ต้นข้าว อายุเพียง 14 วัน

ก็เริ่มแตกกอแล้วปกติโดยทั่วไปต้องใช้เวลา 20-25 วัน ต้นข้าวจึงจะแตกกองานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นให้ผลยืนยันการใช้ธาตุซิลิกอนด้วยเช่นกัน

นอกจากเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแล้ว การทำให้ต้นกล้าแข็งแรงตั้งแต่แรกเริ่มปลูกคือ สิ่งที่ช่วยชาวนา ดูแลรักษาต้นข้าวให้เจริญเติบโตให้ผลผลิตข้าวเปลือกที่ดี ได้ง่ายขึ้น

เพราะต้นข้าวจะทนต่อสภาวะขาดธาตุอาหารบางตัวหรือธาตุอาหารบางตัวมากเกินไป ทนร้อน ทนหนาว ทนแล้ง ทนต่ออากาศแปรปรวน ได้มากกว่าต้นกล้าที่อ่อนแอ

คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก น้ำหนักข้าวเปลือก 5 กก.ก่อนแช่ด้วย น้ำ 100 ซีซี + สารสกัดสะเดา 20 ซีซี + ฮอร์โมนไข่ซุปเปอร์ 20 ซีซี คลุกเคล้าให้เข้าด้วยกันจนทั่วถึงดีแล้ว ใส่ผลสะเดาแห้งบด 1 กก.

ผสมลงไปคลุกเคล้า ตามด้วย ผงฟ้าทะลายโจร 100 กรัม สุดท้ายคลุกเคล้าด้วย ผงซิลิก้าเบา 100 กรัม นำไปหว่านในแปลงนา 1 ไร่ จะช่วยป้องกัน นก หนู ไม่ให้กัดกินเมล็ดข้าว และกระตุ้นให้ต้นข้าวเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงดี

ขอบคุณแหล่งข้อมูล อ.สุวัฒม์ ทรัพยะประภา ที่ปรึกษาเพจเกษจรสัญจร และผู้ฝึกสอนหลัก โรงเรียนชาวนาบ้านคลองรี่ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

Facebook Comments Box