เลี้ยงปลาไหลในถังพลาติก ใช้พื้นที่น้อย ดูแลง่าย

สวัสดีค่ะ ปลาไหลหรือปลาไหลนา (Swamp eel) จัดเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมรับประทานมากเนื่องจากมีเนื้อแน่น อร่อย และเป็นที่หายาก โดยมีเมนูที่นิยม

ปัจจุบันปลาไหลนาเริ่มมีการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายมากขึ้น 1 กิโลกรัม จะมีราคาประมาณ 100-250 บาท

การเพาะขยายพันธุ์

คัดเลือกปลาไหลพ่อพันธุ์ ขนาดตั้งแต่ 300 กรัม ขึ้นไปหรือลำตัวยาวตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป ส่วนแม่พันธุ์คัดเลือกขนาดตั้งแต่ 150 กรัม ขึ้นไปหรือความยาวตั้งแต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไป

นำปล่อยเพาะให้ผสมตามธรรมชาติในบ่อเพาะพันธุ์ ในช่วงการเพาะตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคม อัตราการปล่อยตัวผู้ต่อตัวเมียที่ 1ต่อ3 และให้อาหารเป็นปลาขนาดเล็กหรือไส้เดือน วันละ 1 ครั้ง

บ่อเพาะพันธุ์เป็นบ่อที่ก่อด้วยอิฐ สูงประมาณ 1 เมตร ขนาดบ่อ 2×2 เมตร พื้นบ่อด้วยปูนและเทด้วยดินเหนียวปริมาณ 1 ใน 2 ส่วน ปล่อยให้น้ำท่วมเหนือดินประมาณ 20 เซนติเมตร

การอนุบาลลูกปลาไหล

หลังจากที่ลูกปลาไหลฟักออกแล้ว 3-5 วัน ให้เริ่มให้อาหารด้วยไข่ต้มบด และไรแดง 2 ครั้งต่อวัน เช้าและเย็นเป็นเวลา 2 อาทิตย์ หลังจากนั้นจึงให้อาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่นหนอนแดง หรือ ไ ส้เดือนขนาดเล็ก นาน อีก 1 เดือน

การเลี้ยงปลาไหลรุ่น

ขั้นตอนการเตรียมถังไว้เลี้ยง

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากเอาถังพลาสติกขนาดใหญ่มาตั้งเป็นแนวนอนจะช่องตรงกลางให้มีขนาดใหญ่

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นก็นำหญ้าแห้งและใส่ลงไปในถัง

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นก็นำหยกกล้วยสับใส่ลงไปตาม

ขั้นตอนที่ 4 และทำการใส่อาหารเลี้ยงมูลสัตว์ทำตามลงไปสลับกันเป็นชั้นๆ จ น เต็มถัง

ขั้นตอนที่ 5 จากนั้นก็ใส่น้ำลงไปให้มีความสูงประมาณ 15 cm และนำเศษผัก ต่างๆใส่ลงไปเพื่อเลียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดและใส่ด้วยน้ำหมัก EM ลงไป

ขั้นตอนที่ 6 จากนั้นก็มีส่วนผสมทิ้งไว้ 15 วันเมื่อครบแล้วก็สามารถนำปลาไหลมาปล่อยได้โดยใช้ระยะในการเลี้ยงประมาณเพียงแค่ 4 เดือน

ด้วยการเลี้ยงปลาไหลนั้นเมื่อเราใส่ปลาไหลลงไปในถังควรใส่ปลาไหลที่มีขนาดความยาวประมาณ 3-4 cm และใช้ระยะเวลาในการเลี้ยวประมาณ 4-5 เดือนจึงจะสามารถนำมาบริโภคไว้ขายได้ และสำหรับการให้อาหารนั้นลูกปลาไหลประมาณ 3-5 วันควรให้อาหาร โดยการให้ไข่ต้มบดหรือไรแดงประมาณ 2 ครั้งต่อวัน และในช่วงระยะเวลา 15 วันเมื่อปลาไหลเริ่มโตก็ให้เปลี่ยนอาหารเป็นไส้เดือนเล็ก ในเมื่อโตเต็มวัยก็สามารถให้เป็นไส้หมูหรือหอยเป็นต้นได้

สูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาไหลนั้นสามารถทำได้ดังนี้

สูตรที่1

กากน้ำตาล 5 ลิตร

เศษผัก 10 กิโลกรัม

น้ำสะอาด 20 ลิตร

ถังพลาสติกพร้อมฝาปิดอีก 40 ลิตร

สูตรที่2

กากน้ำตาล 5 ลิตร

น้ำมะพร้าว 2 ลูก

น้ำสะอาด 25 ลิตร

สับปะรดสุก 5 หัว

เมื่อได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็นำมาผสมเข้าด้วยกันจากนั้นก็ปิดฝาหมักไว้ที่อยู่ในร่มประมาณ 1 สัปดาห์เพียงเท่านี้เราก็สามารถได้จุลินทรีย์ที่มาไว้ใช้ในการเลี้ยงปลาไหลแล้ว

ซึ่งวิธีในการเลี้ยงปลาไหลบอกเลยว่าไม่ได้ ย า ก อย่างที่คิดโดยถ้าหากใครสนใจนั้นก็สามารถเอามาเลี้ยงได้และวิธีนี้จะทำให้คุณนะสามารถประหยัดเนื้อที่ได้อย่างเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นโดยเลี้ยงง่ายโตไวใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนก็สามารถจัดจำหน่ายได้แล้วบอกเลยว่าไม่มีขาดทุนอย่างแน่นอน

ข้อควรระวังในการเลี้ยงปลาไหลนา

เนื่องจากปลาไหลนาเป็นปลาที่ตื่นตกใจง่าย ชอบอยู่ที่เงียบสงบ การมีสิ่งเร้าจะทำให้ปลาตกใจและหยุดกินอาหารได้

ในการปล่อยลูกปลาไหลนาลงเลี้ยง ถ้าเป็นลูกพันธุ์ปลาที่ได้จากการรวบรวมจากธรรมชาติ ก่อนนำมาเลี้ยงควรแช่ยาฆ่าเชื้อหรือกำจัดพยาธิเสียก่อน รวมทั้งต้องคัดขนาดปลาที่ปล่อยเลี้ยงให้มีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดในแต่ละ บ่อ

ลูกปลาไหลนาที่มีขนาดความยาวประมาณ 10 ซม.จะเริ่ม ไม่รอด ดังนั้นในระหว่างการเลี้ยงควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ

ปลาไหลนาที่มีขนาดความยาวประมาณ 10 ซม.จะพบว่ากล้ามเนื้อบริเวณโคนหาง ควรจับออกและมีการใส่ยากันเชื้อราบ้าง

อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาไหลควรผสมวิตามินรวม และนอกจากการผสมวิตามินในอาหารแล้วอย่างน้อยเดือนละครั้งควรมีการผสมยาถ่ายพยาธิด้วย

ทุกๆ 2 สัปดาห์ควรมีการคัดขนาดลูกปลาไหลนา โดยในบ่อเลี้ยงแต่ละบ่อควรมีขนาดของปลาไหลนาที่ใกล้เคียงกันเพื่อลดปัญหาการ กินกันเองและบ่อเลี้ยงไม่ควรอยู่กลางแจ้ง

Facebook Comments Box