7 วิธีเลือกซื้อที่ดิน เพื่อทำการเกษตร อย่างไรให้คุ้มค่า

สำหรับคนที่อยากจะเริ่มทำการเกษตร กำลังมองหาซื้อที่ดินสักแปลง คงต้องพิจารณาปัจจัยโดยรอบให้ดี เพราะหลายๆปัจจัยมีผลต่อการเกษตรของเรา ทั้งเรื่องของต้นทุนต่างๆอีกทั้งผลผลิตที่ตามมา ดังนั้นการเลือกที่ดินดูที่ดินให้เข้าใจนั้นถือว่าสำคัญในการเริ่มต้นเป็นอย่างมาก

การได้เป็นเจ้าของบ้านสวนพร้อมที่ดินทำเกษตร น่าจะเป็นความฝันของเพื่อนๆ ชาวเว็บ ในบ้าน หลายคน แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินพอและไปซื้อที่ดินเพื่อเนรมิตฝันให้เป็นจริงได้เลยในทันที โดยเฉพาะเหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่ไม่มีมรดกหรือทรัพย์สินสะสมไว้มากมาย ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆ คนหนึ่ง แต่หากมีการวางแผนที่ดี กำหนดเป้าหมายชัดเจน และมีความพยายามมากพอล่ะก็ ความฝันที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่ายในที่ดินเกษตรของตัวเอง ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมครับ

1ในที่ดินจะต้องมีแหล่งน้ำหรือติดกับแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งปี เพราะการซื้อที่ดินที่ไม่มีน้ำ ก็เท่ากับไม่มีประโยชน์ในเชิงเกษตร แหล่งน้ำที่ว่านี้อาจจะเป็นคลองชลประทาน อ่างเก็บน้ำ คลองธรรมชาติ แม่น้ำ ฯลฯ ถ้าเป็นที่ดินแปลงใหญ่ไม่ควรพึ่งพาแหล่งน้ำจากน้ำบาดาลเป็นหลัก เพราะอาจมีปริมาณไม่พอเพียงและอาจจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการตะกอนในภายหลัง

2ที่ตั้งของที่ดินนั้นควรใกล้กับถนนหนทางและไม่ไกลจากที่อยู่อาศัยประจำของคุณมากนัก การเดินทางไปมาสะดวก

โดยเฉพาะเกษตรกร part-time ที่ต้องทำงานในวันธรรมดาและไปทำสวนได้เฉพาะวันหยุด อย่างไรก็ตามปัจจัยเรื่องระยะทางนี้ขึ้นกับทุนและความชอบส่วนบุคคล นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่ต้องใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกด้วย

3ที่ดินควรใกล้ตลาดหรือชุมชน หรือผู้ซื้อรายใหญ่ เพื่อที่จะสามารถขนส่งผลผลิตเพื่อจำหน่ายได้โดยง่าย (หากคิดจะปลูกเพื่อจำหน่าย) เพราะระยะทางในการขนส่งหากไกลหรือไม่ตรงตามที่ตลาดต้องการ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น

4เพื่อนบ้านและสังคมที่ดี ก่อนซื้อที่ดินควรลองไปสำรวจดูว่าเพื่อนบ้านมีอัธยาศัยเป็นอย่างไร หรือลองไปถามสถานีตำรวจในพื้นที่ดูว่ามีคดีลักขโมยมากน้อยเพียงใด รวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

5ลองสังเกตในที่ดินด้วยว่ามีต้นไม้ที่ขึ้นในที่ดินนั้นเป็นต้นอะไรเพื่อจะได้ทราบว่าที่ดินผืนนั้นเพาะปลูกผลไม้ชนิดใดได้ดีที่สุด บางคนไปซื้อที่ดินที่เตียนโล่งแม้แต่หญ้าก็ไม่ขึ้น

แล้วมาดีใจว่าไม่ต้องถางหญ้าปรับที่ดิน ซึ่งแท้ที่จริงเป็นดินเค็มที่เพาะปลูกอะไรไม่ได้

6ที่ดินทำสวนเกษตรส่วนใหญ่ควรเป็นพื้นที่ราบไม่ควรเป็นที่น้ำท่วมขัง หากเป็นที่ลาดชันเวลารดน้ำต้นไม้ น้ำจะไหลลงเบื้องล่างหมด

หากต้องทำขั้นบันไดก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าที่ดินผืนราบ แต่หากจะปลูกไม้ยืนต้นพวกไม้ป่า ก็เป็นที่เนินเขาได้ ทั้งนี้ขึ้นกับพืชที่เลือกจะปลูก

7อย่ามองข้ามค่าปรับปรุงที่ดิน ทั้งเรื่องของการขุดร่อง ขุดแนว ปรับหน้าดิน รวมทั้งถนนหนทาง หากเป็นที่ดินที่ซื้อร่วมกับคนอื่น ควรตกลงกันให้แน่ชัดตั้งแต่แรกว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ จะร่วมกันรับผิดชอบอย่างไร

ค่าโอนที่ดิน ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ นอกจากนี้ถนนที่จะตัดเข้าไปยังที่ดินของแต่ละคนจะตกลงค่าใช้จ่ายและกรรมสิทธิ์กันอย่างไร การจะหาที่ดินเพื่อทำการเกษตรนั้นเราต้องดูด้วยว่า เราจะปลูกอะไร แบบไหน เน้นเพื่อจำหน่าย หรือเพื่อบริโภคเอง เพื่อจะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเลือกที่ดินได้อย่างคุ้มค่า

ที่มา : เกษตรนานา

Facebook Comments Box