วิธีแก้มะละกอใบเหลือง ง่ายๆด้วยเกลือ

มะละกอใครที่มี ใบเหลือง ลองใช้เกลือใน มาโรยที่ต้นได้เลย การปลูกมะละกอ เกษตรกรชาวสวนมักจะเจอปัญหาต้นมะละกอเกิด เชื้อรา และมีอาการ ใบหงิกใบด่าง โดยเฉพาะมะละกอที่ปลูกในพื้นที่เดิมซ้ำๆ ที่ไม่ได้มีการปลูกพืชอื่นสลับ หรือไม่มีการพักดิน ซึ่งถ้าระบาดไปทั่วแปลงจะมีผลต่อผลผลิตเป็นอย่างมาก

ซึ่งถ้าระบาดไปทั่วแปลงจะมีผลต่อผลผลิตเป็นอย่างมากซึ่งมีเทคนิคง่ายๆ คือ นำเกลือเ ม็ด (เกลือสินเธาว์ หรือเกลือที่นำมาบริโภคในครัวเรือนใช้ได้ทุกชนิด) มาโรยรอบๆโคนต้น ประมาณต้นละ 50-100 กรัม (แล้วแต่ขนาดของลำต้น) จากนั้นรดน้ำตามทันที

หลังจาก แก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับต้นมะละกอแล้ว ให้บำรุงต้นมะละกอให้สมบูรณ์พร้อมออกดอก ออกผล ด้วยการใส่ ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก เดือนละครั้ง และเสริมด้วยน้ำหมักมะละกอสุก สูตรของคุณอนันศักดิ์ต่อ เท่านี้มะละกอก็จะให้ผลผลิตที่งดงามแล้ว

หลังจาก แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับต้นมะละกอแล้ว ให้บำรุงต้นมะละกอให้สมบูรณ์พร้อมออกดอก ออกผล ด้วยการใส่ ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก เดือนละครั้ง และเสริมด้วยน้ำหมักมะละกอสุก สูตรของคุณอนันศักดิ์ต่อ เท่านี้มะละกอก็จะให้ผลผลิตที่งดงามแล้ว

ทฤษฎีเกลือแกง มีหน้าที่ ทำให้เกิดขบวนการ “ออสโมซิส(Osmosis)” ซึ่งเป็นการไหลผ่านของสารละลาย จากที่ที่มีความเข้มข้นต่ำไปหาที่ที่มีความเข้มข้นมาก” ขึ้นบริเวณรอบๆ รากพืช หากเราใส่เกลือแกงลงในดินรอบรากพืช ดินบริเวณนั้นจะมีความเค็ม ที่เข้มข้นกว่าความเค็มที่มีอยู่ในราก

ความเค็ม หรือ สารละลายที่มีอยู่ในรากที่น้อยกว่าในรากก็จะไหลออกมาที่ดิน ( ง่ายๆก็คือน้ำในรากพืชมีความเค็มน้อยจะไหลออกมาหาน้ำในดินที่มีความเค็มมาก) จึงทำให้ เชื้อโรค ที่อยู่ในระบบลำเลียงท่อน้ำท่ออาหารพืช ไหลออกมาด้วย (เหมือนการถ่ายเลือด ของผู้ป่วย ลูคีเมียนั่นล่ะค่ะ) เลยทำให้ เชื้อโรค ในต้นพืชเจือจางลงแต่ไม่ได้หายไป

ที่มา รักบ้านเกิด

Facebook Comments Box