ไอเดีย “ปลูกผักหลอกแมลง ” 1 ปี เก็บข ายได้ 365 วัน

สวัสดีครับ พี่น้องชาวเกษตรทุ กท่านวันนี้เรามีความรู้การปลูกผักหลอกแมลง ปลูกผักอย่างไรไม่ได้มีแมลงรบกวน และสามารถเก็บขายได้ 365 วัน

ก่อนอื่นเลยอยากพาทุกท่านไปรู้จักเกษตรรุ่นใหม่ คุณพงษ์พัฒน์ “เกษตรกรรุ่นใหม่ผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุ่งกุลาร้องไห้ให้กลับมามีแร่ธาตุจนสามารถปลูกพืชผักได้แล้วเริ่มคิดว่า เราทำยังไงถึงจะได้ผลผลิตออกข ายทุกวัน เลยทดลองทำในที่ตัวเอง 7 ไร่ครึ่ง ลองผิดลองถูกจนได้วิธีการปลูกผักให้เก็บเกี่ยวได้ตลอด 365 วัน

โดยปลูกพืชคละชนิดกัน ไล่ไปตามอายุเก็บเกี่ยว จากนั้นขยายสู่แปลงอื่น ทยอยลงไล่วันกันไป โดยอาศัยปฏิทินเพาะปลูกที่คิดขึ้นเอง” พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.มหาสารคาม

เผยถึงวิธีบริหารจัดการสวนผักในแบบฉบับของตัวเอง

เริ่มจากแบ่งพื้นที่ปลูกออกเป็น 60 แปลง แปลงละครึ่งงาน ในแปลงเนื้อที่ครึ่งงานจะมีการแบ่งซอยยกแปลงเป็น 7 แถว เพื่อปลูกพืช 7 ชนิดสลับแถวกัน

มีทั้งขึ้นฉ่าย, ผักสลัด, หอมแบ่ง, ผักโขมแดง, ผักบุ้งจีน,กะเพรา, โหระพา ผักพื้นบ้าน และผักเครื่องเคียงต่างๆการนำพืชผักมาลงปลูกใน 1 แถวของ 60 แปลง จะทยอยปลูกห่างกันแปลงละ 1 วัน ส่วนการปลูกพืช 7 ชนิด 7 แถวของแต่ละแปลง จะต้องปลูกห่างกัน 1 สัปดาห์

โดยให้เริ่มจากพืชมีอายุเก็บเกี่ยว 60 วัน เช่น ขึ้นฉ่าย สัปดาห์ที่ 2 ปลูกผักสลัด อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน สัปดาห์ถัดมา ปลูกหอมแบ่ง อายุเก็บเกี่ยว 45 วันสัปดาห์ที่ 4 ลงผักโขมแดง อายุเก็บเกี่ยว 35 วัน ตามด้วยผักบุ้งจีน อายุเก็บเกี่ยว 30 วัน สัปดาห์ที่ 6 ลงพืชที่เก็บผลผลิตได้ในระยะครึ่งปี เช่น กะเพรา โหระพา สัปดาห์สุดท้าย แถวที่ 7 ปลูกผักพื้นบ้านเช่น สะระแหน่ พริก ผักเครื่องเคียงต่างๆ การปลูกแบบนี้ ผักจะได้เวลาเก็บเกี่ยวไล่เลี่ยกันแบบหลากชนิด ไม่ต้องห่วงว่าจะมีผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป จนทำให้เสียราคา

และเมื่อเก็บเกี่ยวพืชผักแต่ละชนิดหมดแล้ว ให้พลิกดินกลบตอเดิมทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ทิ้งไว้ 3 วัน ให้เริ่มปลูกผักชนิดใหม่ทันที (ยกเว้นกะเพรา โหระพา เก็บได้จนถึงอายุครึ่งปี) อย่าปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำที่เดิม ให้ปลูกชนิดอื่นสลับกันไป เพื่อป้องกันโรคแมลง “เราปลูกพืชหลายชนิดสลับกันแบบนี้ก็เหมือนเป็นการหลอกล่อแมลงชั้นต้นอยู่แล้ว พอเก็บเกี่ยวผลผลิต เราสลับที่ปลูกอีก

ดินก็ดีไม่เจอแต่พืชซ้ำๆในที่เดิม เพลี้ยอ่อนที่เคยจ้องเล่นงานขึ้นฉ่าย โรคใบจุดที่จับจองผักสลัด ราแป้งในผักบุ้งจีน โรคโคนเน่าในหอม จะสับสน เพราะพืชแต่ละชนิดย้ายที่ปลูกไปเรื่อยๆ สุดท้ายเลยแทบไม่มีโ ร คหรือแมลงรบกวน” ทำแบบนี้ได้ครบ 60 แปลง จะมีผลผลิตให้เก็บข ายตลอด 365 วัน ผลการบริหารจัดการสวนผักด้วยวิธีนี้ พงษ์พัฒน์ บอกว่า ปีหนึ่งๆ คิดเฉลี่ยแล้วทำเงินได้ไร่ละ 600,000 บ าท ยังไม่นับรวมรายได้จากพืชอื่นๆ ข้าวโพด กล้วย แครอท มะเขือ กะหล่ำ เห็ดจากโรงเรือน ฯลฯ ที่ปลูกในพื้นที่ว่างอีกต่างหาก

อยากเรียนรู้วิธีทำมาหากินเยี่ยงนี้ ถามไปได้ที่ 06-1339-0743. เคล็บลับดีๆบอกต่อ อย่าปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำๆที่เดิม ให้ปลูกหมุนเวียนกันไปเพื่อป้องกันโ ร คในพืชและแมลง การปลูกพืชซ้ำๆ ที่เดิมเป็นการง่ายต่อการล่อแมลง

แต่หากเราปลูกพืชสลับกัน พืชจะได้แร่ธาตุในดินที่ใหม่ๆ พืชก็จะเจริญเติบโตดี เพราะพืชแต่ละชนิคใช้แร่ธาติไม่เหมือนกัน และเป็นกันป้องกันโรคในพืชผลได้ดีอีกด้วย การปลูกพืชตามข้างต้นนอกจากจะเป็นการปลูกล่อแมลงแล้วยังทำให้เราสามารถมีพืชผักเก็บข ายได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

ประโยชน์ของการ ปลูกผักสวนครัว นั้น หลายๆ คนคงมีคำตอบในใจที่บ่งชี้ชัดเจนแล้วว่า การปลูกผักสวนครัวรอบบ้าน เป็นการสร้างอาหารภายในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายได้ และยังเป็นอีกกิจก ร รมสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัวด้วย

Facebook Comments Box