ผักอยู่ข้างใน ไก่อยู่ข้างนอก เลี้ยงไก่กับแปลงผักไว้ด้วยกันได้

ชาวเกษตรกร หรือคนปลูกผักที่เลี้ยงไก่ไว้ด้วย มักจะมีปัญหาไก่ไปคุ้ยเขี่ยหาอาหาร และไปทำลายแปลงผักของคุณจนเสียหายอยู่บ่อยๆ

เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนกันไปเลย โดยให้มีโรงเเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ต่างหาก และแปลงผักต่างหาก

ซึ่งการแก้ไขปัญหาด้วยการแยกสัดส่วนพื้นที่ออกจากกัน ก็ทำให้ปัญหาหมดไปได้จริงๆ แต่ถ้าเราสามารถเลี้ยงไก่ให้อยู่ในบริเวณแปลงผักไปด้วยได้

โดยที่ไม่ทำให้แปลงผักเสียหาย ก็จะดียิ่งกว่า และใช้ประโยชน์จากขี้ไก่ ให้กับแปลงผักของเราได้อีกด้วย

ข้อดีในการทำไอเดีย ผักอยู่ข้างใน ไก่อยู่ข้างนอก

1.ช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย เพราะมีขี้ไก่เป็นปุ๋ยให้แปลงผัก

2.เราสามารถกำหนดทิศทาง และพื้นที่ให้ไก่เดินไปได้เอง โดยที่ไม่ไป ทำลายแปลงผัก

3.ป้องกันสัตว์อื่นเข้ามารบกวนไก่ และแปลงผักของเราได้

4.แปลงผักไม่ถูกคุ้ยเขี่ย และถูกจิกจากไก่

5.เพิ่มพื้นที่ให้ไก่ได้เดินเล่นมากขึ้น ไม่ต้องอยู่แต่ในโรงเรือน

เพราะในขี้ไก่นั้น มีธาตุอาหารที่เป็นปุ๋ยชั้นดีให้ผักได้ หากเราสามารถให้ไก่อยู่ร่วมกับแปลงผักได้ ก็จะทำให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน เราจึงได้รวบรวมไอเดียการทำที่อยู่ให้ไก่อยู่ร่วมกับแปลงผักได้มาให้ชมกัน

ซึ่งตังโรงเรือนก็จะถูกแยกออกไปต่างหาก แต่มีการนำตะแกรงมากั้นไว้เป็นทางเดินสำหรับไก่ ทำไว้รอบๆแปลงผัก การทำตะแกรงแบบนี้ยังช่วยให้เรากำหนดทิศทางให้ไก่อยู่ได้

และไม่ทำให้แปลงผักได้รับความเสียหาย จากการคุ้ยเขี่ยของไก่อีกด้วย

โดยธรรมชาติของไก่ เมื่อคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดิน กินเสร็จแล้วก็จะขับถ่ายออกมาบริเวณนั้นเลย และเมื่อเราทำทางเดินให้ไก่เดินไปรอบๆแปลงผัก

ขี้ไก่ก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับแปลงผักไปด้วย และยังช่วยป้องกันสัตว์อื่นๆเข้ามาก่อกวนแปลงผักของเรา รวมถึงไก่ของเราได้ด้วย เพราะมีตาข่ายล้อมรอบแปลงผักไว้

เรียกได้ว่าเป็นไอเดียที่ดี และยังสร้างประโยชน์มากมาย ให้กับแปลงผักของเราได้รับปุ๋ยชั้นดี และไก่ของเราก็ยังมีพื้นที่เดินเล่น รับอากาศด้านนอก ไม่ต้องอยู่แต่ในโรงเรือน ไก่ก็จะไม่เครียดและโตเร็ว

Facebook Comments Box