Friday, 1 December 2023

เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ต่อยอด เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ต่อยอด เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร!! นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถตรวจสอบ หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

ช่วงนี้เริ่มเห็นมนุษย์เงินเดือนหันมาเอาดีทำการเกษตรกันเยอะเลย โดยเฉพาะการปลูกผักขายเป็นรายได้เสริม บางคนก็ถึงขนาดออกมาเปิดฟาร์มทำแบบจริงจังกันเลยก็มี “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ต่อยอด เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร!! เป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างอาชีพที่ดีมากๆ

ข้อมูลข่าวและที่มาผู้สื่อข่าวที่มา:: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments Box